ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Kdo je Introvert
Introvert je člověk, který je spíše uzavřený, nutně nevyhledává společnost, je méně komunikativní, empatický a uvážlivý.

Introvert je člověk, který je spíše uzavřený, nutně nevyhledává společnost, je méně komunikativní, ale také empatický a uvážlivý. Opak introverta je extrovert. Dělení na extroverty a introverty je jedno z dělení typologie osobností, konkrétně jejich temperamentu na základě přístupu k okolí, kterému položil základy C. G. Jung.

Introverti jsou velmi vnímaví ke svému okolí, přestože žijí více uzavřeně před svým okolím než extroverti. Jsou rozvážní a opatrní ve svém jednání, přemýšliví. Preferují nepřímou komunikaci (maily, SMS) před přímým osobním hovorem. Neumí tak snadno navazovat hovory nebo komunikaci bez relevantního tématu.

Jak je to s introverty v praxi?

Z průzkumů vyplývá, že poměr introvertů a extrovertů v populaci je zhruba 1:3. Ve skutečnosti neexistuje čistý extrovert (ani introvert). Většina psychologů, včetně samotného C.G. Junga i dalších uznávaných autorů, se shoduje, že osobnost každého člověka je složena z extrovertní nebo introvertní části a záleží jen na tom, která vlastnost a jak výrazně převažuje. Z toho plyne, že mohou existovat i nevyhraněné a přizpůsobivé osobnosti, tedy lidé, kteří v sobě mají rysy extroverse i introverse. Nazývají se ambiverti.

Introverti jsou ke svému okolí mnohem vnímavější, empatičtější, než extroverti, přestože všeobecně rozšířený mýtus je spíše opačný. Vysoká míra vnímání a přemýšlení může způsobovat ale také vyčerpání. Míra introverze také roste s narůstajícím intelektem a věkem - člověk se stává více introvertní.

Jejich velkou výhodou je, že dokáží pracovat samostatně a také méně podléhají pocitu nudy, protože se dokáží zaměstnat. Méně kritizují ostatní a lépe odpouštějí ostatním. Jsou schopni vidět lépe věci v souvislostech a z nadhledu. Dokážou také přicházet s inovacemi a novými nápady a myšlenkami.

Jaké je vhodné zaměstnání pro introverty?

Introvertní lidé jsou vhodní pro taková povolání, kde mohou dobře uplatnit své přednosti. Dobře se cítí sami a mimo centrum dění a proto jsou vhodní pro profese, jako jsou účetní, archivář, programátor, správce sítě, správce aplikace, lékař, geolog, řidič, apod.

Související pojmy a metody:

Související osobnosti:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 06.09.2015

KomentářePro vstup do diskuze musíte být přihlášený

Přihlásit