ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Insolvence firmy
Insolvence firmy v překladu úpadek je pojem, který popisuje dvě základní situace...

Insolvence firmy (anglicky Insolvency) nebo též úpadek je situace, kdy podnik není schopen plnit své peněžité a další závazky závazky. Má více věřitelů, závazky jsou dlouhodobě po lhůtě splatnosti a není schopen situaci řešit.

Je to situace, kdy dojde k předlužení firmy. V tomto případě je rozhodujícím kritériem hodnota dlužníkova majetku (tzv. balance test). Insolvence nastane, pokud má dlužník více věřitelů a hodnota jeho majetku převyšuje součet jeho závazků.

Pozn: Pojem insolvence se také používá pro mírnější situaci, kdy podnik není schopen plnit své peněžité závazky - V této situaci je rozhodujícím kritériem likvidita - peněžní insolvence.

Co znamená insolvence podniku v praxi a jak ji lze řešit

Pokud se podnik dostane do vážné situace, inslovence, kterou legislativa jasně definuje, je zahájeno tzv. insolvenční řízení. V rámci něho jsou řešeny závazky vůči věřitelům. Návrh na insolvenční řízení může podat dlužník nebo věřitel. Insolvenční řízení je soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek a způsob jeho řešení.

Hrozící úpadek je pojem popisující situaci dlužníka, kdy lze se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen včas splnit podstatnou část svých peněžních závazků. Za těchto okolností může dlužník podat návrh k insolvenčnímu řízení.

Insolvence je projevem finanční krize podniku. Příčin insolvence může být více:

Nástroj pro rozpoznání blížící se finanční krize je Controlling, který by pomocí finančích analýz měl rozpoznat příčiny odchylek od zdravého vývoje a stanovit způsob nápravy. K predikci finanční tísně by se měly používat především následující poměrové ukazatele:

Související pojmy a metody:

Související profese:

  • Insolvenční správce

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 28.08.2015

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí