ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Inovace (Innovation)
Inovace znamená zdokonalení. Obvykle se rozlišují se tyto typy inovací: inovace produktu nebo služby, inovace procesu, organizační inovace, marketingové inovace.

Inovace znamená zdokonalení. Inovace představuje komplexní proces od nápadu, přes vývoj až po případnou realizaci. Inovace je tedy více než kreativita nebo invence, které jsou sice nutnou součástí inovací - přináší nové myšlenky - ale samy o sobě nepostačují k naplnění inovace. Řada nových nápadů nevede k inovacím, protože nejsou realizovatelné (z technického, praktického či ekonomického hlediska). Výsledkem inovací je zlepšený proces, výrobek, služba či cokoliv dalšího. Obvykle se rozlišují tyto typy inovací:

  • Inovace produktu nebo služby
  • Inovace procesu
  • Organizační inovace
  • Marketingové inovace

Inovace v praxi: Inovace jsou klíčovým hybným faktorem evoluce všech organizací. Díky inovacím dochází k zavádění nových produktů, jejich zdokonalování a vývoji, ke zvýšování efektivnosti práce, snižování nákladů, či zlepšování kvality. Povzbuzování inovací v podnicích je nedílnou součástí dobrého řízení a je součástí přístupů k řízení kvality (např. PDCA cyklus, Six Sigma atd.)

Joseph Alois Schumpeter rozlišil tyto typy inovací:

  • Zavedení nového produktu
  • Zavedení nového způsobu výroby
  • Otevření nového trhu
  • Využití nového zdroje (vstupu)
  • Vytvoření nových marketingových struktur

Peter F. Drucker považuje inovování za jednu ze dvou základních funkcí organizace: „Protože cílem existence podnikové organizace je vytvářet zákazníky, má tato organizace dvě – a pouze tyto dvě – základní funkce: marketing a inovace.“

Související pojmy a metody:

Související osobnosti:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 26.11.2017

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí