ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je ITIL (Information Technology Infrastructure Library)
ITIL je mezinárodně uznávaný a rozšířený de-facto standard pro řízení a správu IT služeb.

ITIL Logo ITIL (Information Technology Infrastructure Library), nepřekládá se a používá se běžně zkratka ITIL (někdy se používá pojem IT Infrastructure Library).

ITIL  je mezinárodně uznávaný a rozšířený de-facto standard pro řízení a správu IT služeb, který byl v 80. letech 20. století vyvinut OGC. ITIL je šířen formou publikací, CD, školení, konzultací a má rozvinutou sadu osobních kvalifikací a certifikací. ITIL vychází z nejlepších zkušeností (je vlastně souhrnem nejlepších zkušeností), představuje rámec pro zvládnutí řízení IT v organizaci, pojednává komplexně o IT službách a zaměřuje se na neustálé měření a zlepšování kvality dodávaných služeb IT a to jak z pohledu businessu, tak z pohledu zákazníka. Toto zaměření je hlavní příčinou celosvětového úspěchu ITIL a přispělo k rozšířenému využití a ke klíčovým přínosům získaným u těch organizací, které aplikovaly tyto techniky a procesy ve svých strukturách. ITIL není norma, ITIL obsahuje doporučení a nejlepší praktiky (best practice).

Z ITILu vychází britský standard BS 15000 a norma ISO 20000.

K čemu se využívá ITIL v praxi?

ITIL se používá pro nastavení a řízení  IT procesů a služeb. Jeho praktická použitelnost a rozšířenost z něj vytvořily de-facto standard pro řízení IT a to v celém rozsahu odpovědnosti IT manažera (CIO).

Jaké jsou přínosy využití ITIL?

 • Zvýšená spokojenost uživatelů a zákazníků se službami IT
 • Zlepšená dostupnost služeb, což přímo vede ke zvýšeným ziskům a obratu businessu
 • Finanční úspory plynoucí ze snížení opakovaných prací, ztraceného času, zlepšené správy a využití zdrojů
 • Zkrácení času pro uvedení nových produktů a služeb na trh
 • Zlepšení podkladů pro rozhodování a optimalizace rizik

Aktuální verze je ITIL V3, která oproti předchozí verzi klade větší důraz na služby a jejich řízení. Je orientovaná na IT služby a obsahuje konceptuální referenční modely (jak mají procesy řízení IT služeb vypadat) a doporučení, jak služby a procesy řídit. Základní publikace ITIL neobsahují specifická doporučení a metodiky nasazení, ty jsou předmětem odborných konzultací a dalších návazných publikací. Základní publikace ITIL V3 jsou:

 • ITIL Service Strategy ITIL V3 Lifecycle
 • ITIL Service Design
 • ITIL Service Transition
 • ITIL Service Operation
 • ITIL Continual Service Improvement

Pro profesionály, kteří chtějí získat některý z certifikátů má ITIL kvalifikační a certifikační schéma ITIL (ITIL Qualifications scheme), které se skládá ze série jednotlivých kvalifikací. Ty jsou zaměřeny na různé oblasti a mají různou hloubku detailu.

 • ITIL Foundation
 • ITIL Intermediate Level
 • ITIL Managing Across the Lifecycle
 • ITIL Expert Level
 • ITIL Master Qualification

Pozn: ITIL® je registrovaná ochranná známka AXELOS Limited

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 06.09.2018

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí