ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Informatika a řízení ICT (Informatics)
Informatika je široký obor, který zahrnuje všechny metody řízení a analytické techniky, jejichž předmětem je informační nebo datový management a řízení nebo vývoj ICT. Částečně zasahuje i do řízení znalostí, protože explicitní znalosti jsou uchovávány v informačních systémech v podobě dat.

„Neexistuje příliš mnoho možností, jak podnik řídit. Nemůžete si vybrat z tisíce alternativ. Věřím v jednoduchou logiku rozhodování. Kdyby nás bylo šest na jednom místě a dostali bychom stejné informace, ve většině případů bychom dospěli ke stejným závěrům. Problém je ale v tom, že nemáme všichni stejné informace. Každý dostane pouze jejich část. Podnikání není složité. Komplikace se objevují až tehdy, ztratí-li člověk přístup k informacím.“

Jack Welch 

Informatika a řízení ICT je v praxi zahrnuje všechny metody řízení a analytické techniky, jejichž předmětem je řízení  informací, dat nebo informačních a komunikačních technologií tedy jejich dennodenní provoz, jejich rozvoj, zavádění nových informačních technologií, zajištění bezpečnosti dat a informací a také vývoj software. Částečně zasahuje i do řízení znalostí. Informatika v podniku nesmí být oddělena od celkové architektury organizace a jejích potřeb - musí být měřitelné její náklady a přínosy (užitek) pro zákazníka i pro fungování organizace.

Za kvalitu služeb informatiky v podniku je odpovědný ředitel či manažer IT (používá se zkratka CIO).

Řízení IT zahrnuje zhruba čtyři okruhy činností, procesů a metod, které jsou důležité pro informační systém v každé organizaci:


Řízení obsahu

Řízení obsahu se zabývá tématem správy a uchování informací, dat a znalostí, je důležité pro kvalitu obsahu a zahrnuje všechny přístupy jako jsou:

Řízení procesů provozu a rozvoje ICT

Řízení procesů provozu a rozvoje ICT se zabývá procesy a působem provozování informačního systému organizace a všemi informačními a komunikačními technologiemi. Pro nastavení a řízení procesů existují různé metody a rámce:

Řízení architektury informačního systému

Řízení architektury informačního sytému se zabývá procesy, metody, přístupy či standardy, které pomáhají budovat vnitřní logiku informačního systému jako celku podle potřeb podniku:

Metody a metodiky řízení vývoje software

Metody a metodiky řízení vývoje software jsou následující:

 • Základní metody řízení vývoje software:

  • Code and Fix
  • Vodopádový model
  • Fontánový model
  • Prototypování
  • Spirálový model
 • Klasické metodiky řízení vývoje software:

  • Unified Process (UP)
  • Rational Unified Process (RUP)
  • Enterprise Unified Process (EUP)
  • Microsoft Solutions Framework (MSF)
  • AllFusion Process Library
  • OPEN/OML
 • Agilní metodiky řízení vývoje software (Agile software development methodologies):

  • Extrémní programování (eXtreme Programming, XP)
  • Scrum
  • Dynamic System Development Method (DSDM)
  • Adaptive Software Development (ASD)
  • Feature-Driven Development (FDD)
  • Lean Development
  • Crystal Clear
  • Agile Unified Process (AUP)
  • Essential Unified Process (EssUP)
  • Open Unified Process (OpenUP)
  • Basic Unified Process (BUP)
  • Select Perspective
 • Programovací jazyky nejčastěji používané pro vývoj podnikových aplikací jsou:

Analytické a modelovací techniky použitelné v řízení informací, dat i ICT jsou:

Standardy a rámce v oblasti řízení informací a ICT jsou:

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Další informace a zdroje (Mezinárodní)
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 25.01.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí