ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Informatika a řízení ICT (Informatics)
Informatika je široký obor, který zahrnuje všechny metody řízení a analytické techniky, jejichž předmětem je informační nebo datový management a řízení nebo vývoj ICT. Částečně zasahuje i do řízení znalostí, protože explicitní znalosti jsou uchovávány v informačních systémech v podobě dat.

„Neexistuje příliš mnoho možností, jak podnik řídit. Nemůžete si vybrat z tisíce alternativ. Věřím v jednoduchou logiku rozhodování. Kdyby nás bylo šest na jednom místě a dostali bychom stejné informace, ve většině případů bychom dospěli ke stejným závěrům. Problém je ale v tom, že nemáme všichni stejné informace. Každý dostane pouze jejich část. Podnikání není složité. Komplikace se objevují až tehdy, ztratí-li člověk přístup k informacím.“

Jack Welch 

Informatika a řízení ICT je v praxi zahrnuje všechny metody řízení a analytické techniky, jejichž předmětem je řízení  informací, dat nebo informačních a komunikačních technologií tedy jejich dennodenní provoz, jejich rozvoj, zavádění nových informačních technologií, zajištění bezpečnosti dat a informací a také vývoj software. Částečně zasahuje i do řízení znalostí. Informatika v podniku nesmí být oddělena od celkové architektury organizace a jejích potřeb - musí být měřitelné její náklady a přínosy (užitek) pro zákazníka i pro fungování organizace.

Za kvalitu služeb informatiky v podniku je odpovědný ředitel či manažer IT (používá se zkratka CIO).

Řízení IT zahrnuje zhruba čtyři okruhy činností, procesů a metod, které jsou důležité pro informační systém v každé organizaci:


Řízení obsahu

Řízení obsahu se zabývá tématem správy a uchování informací, dat a znalostí, je důležité pro kvalitu obsahu a zahrnuje všechny přístupy jako jsou:

Řízení procesů provozu a rozvoje ICT

Řízení procesů provozu a rozvoje ICT se zabývá procesy a působem provozování informačního systému organizace a všemi informačními a komunikačními technologiemi. Pro nastavení a řízení procesů existují různé metody a rámce:

Řízení architektury informačního systému

Řízení architektury informačního sytému se zabývá procesy, metody, přístupy či standardy, které pomáhají budovat vnitřní logiku informačního systému jako celku podle potřeb podniku:

Metody a metodiky řízení vývoje software

Metody a metodiky řízení vývoje software jsou následující:

 • Základní metody řízení vývoje software:

  • Code and Fix
  • Vodopádový model
  • Fontánový model
  • Prototypování
  • Spirálový model
 • Klasické metodiky řízení vývoje software:

  • Unified Process (UP)
  • Rational Unified Process (RUP)
  • Enterprise Unified Process (EUP)
  • Microsoft Solutions Framework (MSF)
  • AllFusion Process Library
  • OPEN/OML
 • Agilní metodiky řízení vývoje software (Agile software development methodologies):

  • Extrémní programování (eXtreme Programming, XP)
  • Scrum
  • Dynamic System Development Method (DSDM)
  • Adaptive Software Development (ASD)
  • Feature-Driven Development (FDD)
  • Lean Development
  • Crystal Clear
  • Agile Unified Process (AUP)
  • Essential Unified Process (EssUP)
  • Open Unified Process (OpenUP)
  • Basic Unified Process (BUP)
  • Select Perspective
 • Programovací jazyky nejčastěji používané pro vývoj podnikových aplikací jsou:

Analytické a modelovací techniky použitelné v řízení informací, dat i ICT jsou:

Standardy a rámce v oblasti řízení informací a ICT jsou:

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Další informace a zdroje (Mezinárodní)
Další informace a zdroje (Česká republika)
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 25.01.2016

Komentáře

markony sophie před 3 měsíci

the mass of Electron is very important to know for them who have a strong attraction in science. It’s mandatory for a science student to know about the electron and its mass.

The scientists are also doing research more about electron and their characteristics for better information. So, we are going to share with you interesting information about the mass of an electron.

What is the Mass of Electron in kg/grams
mass of electron

The genuine test in changing over grams to teaspoons isn’t the issue of changing over metric estimations to conventional ones; it’s that grams measure weight and teaspoons measure volume.

how many cup in a pound

how many cup in a pound
how many grams is a teaspoon of sugar
how many cup in a pound

grams in a teaspoon of sugar
a teaspoon of sugar

Pomohlo Vám to?
Hodnocení:
markony sophie před 3 měsíci

ICT RELATED TOPIC ALSO AVAILABLE HERE

mass of Electron is very important to know for them who have a strong attraction in science. It’s mandatory for a science student to know about the electron and its mass.

The scientists are also doing research more about electron and their characteristics for better information. So, we are going to share with you interesting information about the mass of an electron.

What is the Mass of Electron in kg/grams
ICT FOR MODERN WORLD

PROS CONS OF TECHNOLOGY

importance of ICT

ADVANTAGES OF ICT in education

mass of electron

The genuine test in changing over grams to teaspoons isn’t the issue of changing over metric estimations to conventional ones; it’s that grams measure weight and teaspoons measure volume.

how many cup in a pound

how many cup in a pound
how many grams is a teaspoon of sugar
how many cup in a pound

grams in a teaspoon of sugar
a teaspoon of sugar

Pomohlo Vám to?
Hodnocení:
markony sophie před 3 měsíci

Data and information all are the important element now a days. Here you will get various data :mass of Electron is very important to know for them who have a strong attraction in science. It’s mandatory for a science student to know about the electron and its mass.

The scientists are also doing research more about electron and their characteristics for better information. So, we are going to share with you interesting information about the mass of an electron.

What is the Mass of Electron in kg/grams
ICT FOR MODERN WORLD

PROS CONS OF TECHNOLOGY

importance of ICT

ADVANTAGES OF ICT in education

mass of electron

Online Degree

The genuine test in changing over grams to teaspoons isn’t the issue of changing over metric estimations to conventional ones; it’s that grams measure weight and teaspoons measure volume.

how many cup in a pound

how many cup in a pound
how many grams is a teaspoon of sugar
how many cup in a pound

grams in a teaspoon of sugar
a teaspoon of sugar

Pomohlo Vám to?
Hodnocení:
markony sophie před 3 měsíci

UFC 246 : Cowboy vs McGregor FREElive
UFC 246 : Cowboy vs McGregor FREE live 2020
UFC 246 : Cowboy vs McGregor live hd
UFC 246 : Cowboy vs McGregor live
UFC 246 : Cowboy vs McGregor live
UFC 246 : Cowboy vs McGregor FREE 2020 live
2020 UFC 246 : Cowboy vs McGregor live
UFC 246 : Cowboy vs McGregor FREElive
UFC 246 : Cowboy vs McGregor FREE live 2020
UFC 246 : Cowboy vs McGregor live hd
UFC 246 : Cowboy vs McGregor live
UFC 246 : Cowboy vs McGregor live
UFC 246 : Cowboy vs McGregor FREE 2020 live
2020 UFC 246 : Cowboy vs McGregor live
UFC 246 : Cowboy vs McGregor FREElive

https://medium.com/@yousufale19/2020-live-ufc-246-cowboy-vs-mcgregor-free-hd-livestreaming-tv-channel-2020-95ae7a0c221c
https://medium.com/@yousufale19/2020-live-ufc-246-cowboy-vs-mcgregor-free-hd-livestreaming-tv-channel-2020-95ae7a0c221c
https://medium.com/@yousufale19/2020-live-ufc-246-cowboy-vs-mcgregor-free-hd-livestreaming-tv-channel-2020-95ae7a0c221c
https://medium.com/@yousufale19/2020-live-ufc-246-cowboy-vs-mcgregor-free-hd-livestreaming-tv-channel-2020-95ae7a0c221c
https://medium.com/@yousufale19/2020-live-ufc-246-cowboy-vs-mcgregor-free-hd-livestreaming-tv-channel-2020-95ae7a0c221c
https://medium.com/@yousufale19/2020-live-ufc-246-cowboy-vs-mcgregor-free-hd-livestreaming-tv-channel-2020-95ae7a0c221c
https://medium.com/@yousufale19/2020-live-ufc-246-cowboy-vs-mcgregor-free-hd-livestreaming-tv-channel-2020-95ae7a0c221c

Pomohlo Vám to?
Hodnocení:


Pro vstup do diskuze musíte být přihlášený

Přihlásit


Lidé, kteří to umí