ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Informační systém (Information System)
Informační systém je souhrnné a zjednodušené označení pro podnikové aplikace.

Informační systém (anglicky Information System) je v běžném hovoru označení jedné podnikové aplikace nebo více aplikací (podnikový software), ve kterých firma ukládá a ze kterých využívá informace nezbytné pro její chod. Jinými slovy lidé v bežném hovoru označují jako informační systém svůj ERP systém, CRM nebo jinou firemní aplikaci, kterou ve svém každodením provozu používají.

Akademická definice informačního systému zní: Inforrmační systém je soubor technických prostředků (hardware, případně software), které udržují a poskytují data (informace) pro požadovaný účel jeho uživatelů, tedy lidem.
Základní účel informačního systému je tedy udržování a poskytování informace (respektive dat) jeho uživatelům.

Jak vypadá informační systém v praxi?

Obecně může jít o cokoliv, co poskytuje informace lidem, v nejjednodušší podobě to může být třeba jen soustava orientačních cedulí, která lidem usnadňuje orientaci. (kde hardware představují ty cedule). Většinou se však jedná hlavní firemní aplikaci (podnikový software) nebo více aplikací, které firma používá pro ukládání informací (dat) a pro zpracování transakcí. Jde tedy o podnikový informační systém, který zajišťuje chod celé organizace. V praxi se často používá právě jen zjednodušené a souhrnné označení informační systém.

Informační systém se ve skutečnosti skládá z více jednotlivých aplikací (podnikové aplikace, podnikový software). Je úplně jedno, kde a jak jsou provozované (v cloudu nebo na infrastruktuře firmy). Důležité je to, že uchovávají, zpracovávají a poskytují informace důležité pro chod a řízení dané organizace. Musí tedy podporovat všechny firemní procesy a to jak ty hlavní tak všechny podpůrné i řídicí procesy. Typicky se jako informační systém označují tyto typy aplikací:

  • ERP software
  • CRM software
  • Personální software, HR software
  • Intranet
  • Software pro řízení projektů
  • Firemní evidence
  • Analytický software
  • Nástroje pro spolupráci
  • a podobně

Co má vliv na kvalitu informačního systému?

Základem je samozřejmě software samotný - dobře vybraný a implementovaný systém. Nicméně jak vstup dat, tak využívání informací z něj mají na starost lidé a tak jsou jeho zcela klíčovou součástí - jak jsou kvalitní lidé (uživatelé), tak je kvalitní celý informační systém. Takže v úvahách o jakémkoliv informačním systému nesmíme vynechat lidi, protože tvoří jeho nedílnou součást - ať jako ti, kteří informace (správně data) tvoří nebo ti, kteří je využívají.
Nezbytnou součástí kvality informačního systému je také kvalita dat. Vezeme-li jako příklad soustavu orientačních cedulí v nemocnici - pokud budou informace mylné, například když bude šipka směřovat opačným směrem, tak budou jeho uživatelé - návštěvníci nemocnice bloudit. Nekvalitní nebo špatná informace (dezinformace) vede k tomu, že návštěvníci nevím, co mají dělat nebo dělají věci špatně. Stejná situace je i s jakýmkoliv jiným informačním systémem. Kvalita data a informací v něm obsažená, je zcela klíčová.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

Související software:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 28.09.2020

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí