ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Informační aktiva
Informační aktiva jsou definovatelné celky informací, které mají pro organizaci určitelnou hodnotu. Informační aktiva mohou být uložena nebo zachycena na jakémkoliv médiu.

Informační aktiva (anglicky Information Assets) jsou definovatelné celky informací, které mají pro organizaci určitelnou hodnotu. Hodnota je dána využitelností pro organizaci nebo například zneužitelností ze strany konkurence.

Informační aktiva mohou být uložena nebo zachycena na jakémkoliv médiu - papíru, záznamovém médium, počítači, v dokumentu, v aplikaci a podobně.

Co jsou v praxi informační aktiva?

Jsou to nějaké ucelené kusy informací nebo dat, které mají dohromady hodnotu. Nejde tedy o jednotlivé záznamy (například o firmy), ale například o celou databázi firem, která je někde uložena a měla by být oceněna a chráněna jako cenné aktivum. Lze to přirovnat k truhle z penězi - která má větší hodnotu než jednotlivé mince nebo bankovky v ní ukryté - přestože každá z bankovek má svoji hodnotu, za aktivum (majetek) považujeme celou truhlu.

Informační aktivum lze tedy charakterizovat pomocí následujících charakteristik:

 • informační aktivum má hodnotu (podobně jako jiný majetek firmy)
 • hodnota informačního aktiva je pro firmu rozeznatelná a určitelná
 • informační aktivum je samostatný celek (entita)
 • je určitelná také případná ztráta informačního aktiva a její dopady na organizaci
 • ztrátou informačního aktiva může být organizace zásadně ohrožena
 • informační aktiva jsou součástí hodnoty firmy, její kultury, identity a znalostního bohatství
 • informační aktivum není jednoduše nahraditelné bez významného úsilí, nákladů, v rozumném čase a podobně
 • informační aktiva jsou obvykle klasifikována jako vnitřní, důvěrná nebo tajná

Je nutné poznamenat, že informační aktiva mohou rychle podléhat zastarávání a proto jejich hodnota v čase může být velmi proměnná.

Příklady informačních aktiv

 • databáze zákazníků
 • databáze zaměstnanců nebo uchazečů o práci
 • dokumentace, pracovní postupy, příručky
 • školicí materiály
 • obchodní plány
 • finanční plány
 • personální informace
 • plány obnovy (business continuity)
 • obchodní tajemství
 • zálohy důležitých dat

Informační aktivum v informační bezpečnosti

Při řízení informační bezpečnosti je pojem informačního aktiva o něco širší - za aktivum mohou být považovány také samotné nosiče informací nebo celé počítače (například konkrétní server) a to z toho důvodu, že mohou být předmětem ochrany z hlediska fyzické bezpečnosti (když například někdo ukradne celý počítač nebo server, způsobí tím problémy).

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 13.11.2017

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí