ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Odvětví Informační a komunikační služby a průmysl (Information nad communication services)
Informační a komunikační služby a průmysl (Information nad communication services) je jedno z odvětví sektoru služeb. Jedná se o velmi široké a rozmanité odvětví, které zahrnuje veškeré služby, jejichž hlavním předmětem činnosti jsou služby poskytování informačního obsahu, služby poskytování infrastruktury umožňující přenos informací a dat a služby vývoje a instalace, přizpůsobení (customizace) a integrace software.

Odvětví Informační a komunikační služby a průmysl (Information and communication services) patří do sektoru služeb. Jedná se o velmi široké a rozmanité odvětví, které zahrnuje veškeré služby, jejichž hlavním předmětem činnosti jsou služby poskytování informačního obsahu, služby poskytování infrastruktury umožňující přenos informací a dat a služby vývoje a instalace, přizpůsobení (customizace) a integrace software. Služby tohoto odvětví využívají prakticky všechny organizace, pokud potřebují provést nebo provádět aktivitu, ke které nemají patřičnou odbornost či kvalifikaci. Některé ze služeb odvětví informačního a komunikačního průmyslu podléhají státní nebo mezinárodní regulaci (zejména telekomunikační služby a služby rozhlasového a televizního vysílání).

Pro tento typ služeb je typická vysoká úroveň vstupní kvalifikace (zpravidla na vysoké škole) a zároveň vysoká úroveň průběžně udržované kvalifikace a znalostí, standardů a norem. Odvětví informační a komunikačních služeb je rovněž typické prakticky největší dynamikou pokroku a změn (na úrovni technologické i legislativní)

 • Vydavatelské služby (Publishing Services)

  • Vydávání knih
  • Vydávání periodických publikací (časopisů a ostatních periodických publikací)
  • Vydávání adresářů a jiných seznamů
  • Vydávání novin
  • Vydávání on-line obsahu (webové stránky atd.)
 • Služby vydávání a pořizování multimediálního obsahu (zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti)

  • Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů
  • Produkce filmů, videozáznamů a televizních programů
  • Postprodukce filmů, videozáznamů a televizních programů
  • Distribuce filmů, videozáznamů a televizních programů
  • Promítání filmů
  • Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
 • Služby vysílání

  • Rozhlasové vysílání
  • Televizní vysílání
 • Telekomunikační služby

  • Služby související s pevnou telekomunikační sítí
   • Poskytování hlasových služeb přes pevnou telekomunikační síť
   • Pronájem pevné telekomunikační sítě (telekomunikační infrastruktura)
   • Přenos dat přes pevnou telekomunikační síť
   • Poskytování přístupu k internetu přes pevnou telekomunikační síť
   • Ostatní činnosti související s pevnou telekomunikační sítí
  • Činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí
   • Poskytování hlasových služeb přes bezdrátovou telekomunikační síť
   • Pronájem bezdrátové telekomunikační sítě
   • Přenos dat přes bezdrátovou telekomunikační síť
   • Poskytování přístupu k internetu přes bezdrátovou telekomunikační síť
   • Ostatní činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí
  • Činnosti související se satelitní telekomunikační sítí
  • Ostatní telekomunikační činnosti
 • Služby v oblasti oblasti informačních technologií

  • Služby vývoje software
  • Služby instalace a přizpůsobení software
  • Služby instalace a přizpůsobení hardware a ICT infrastruktury
  • Služby integrace software (systémová integrace)
  • Služby v oblasti správy a provozu ICT infrastruktury a IT vybavení
  • Služby v oblasti správy a provozu software
 • Informační služby

  • Služby zpracování dat zpracováním dat a hostingem
  • Služby související s webovými portály
  • Činnosti zpravodajských tiskových kanceláří a agentur
  • Ostatní informační činnosti

Dle klasifikací NACE a ISIC toto odvětví zhruba odpovídá Sekci J - Informační a komunikační služby a průmysl.

Související pojmy a metody:

Související odvětví / sektor:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 30.05.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí