ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Incident
Incident je pojem označující nějakou nestandardní či nepříjemnou událost, která vede ke spuštění vnitřních podpůrných procesů.

Incident je pojem označující nějakou nechtěnou, nestandardní či nepříjemnou událost, která vede ke spuštění nápravných procesů. Incident může způsobit škody - typicky zastavení procesů nebo jiné finanční škody. Obecně řečeno incidenty mohou různým způsobem zvýšit rizika, snížit bezpečnost či omezit kvalitu nebo produktivitu. Ve svém důsledku incidenty vždy znamenají nějakou finanční ztrátu a tak

Jaké typy incidentů v praxi nastávají?

Incidenty mohou být od drobných provozních běžných problémů, jako je například malý pracovní úraz nebo útok nějakého viru až po velké přírodní katastrofy.

 • Chyby (Errors, Mistakes)
 • Vyčerpání zdrojů
 • Selhání zdrojů
 • Útoky
 • Zranění (Injuries)
 • Špatná kvalita služeb
 • Katastrofy
 • Nehody

Z věcného obsahu lze incidenty kategorizovat podle toho, čeho se týkají

 • Bezpečnostní incidenty
 • IT incident
 • Incidenty kvality
 • Incidenty týkající se zdraví
 • Incidenty týkající se poskytovaných služeb

Jak se řeší incidenty v praxi?

Řešení incidentů není zpravidla součástí běžného provozu (běžných provozních a očekávaných událostí). Ke známým incidentům by ideálně měly existovat postupy pro jejich řešení a to tak aby se situace co nejdříve mohla vrátit do normálu. Řešením velkých, rozsáhlých a mimořádných incidentů se zabývá krizové řízení. Procesy obnovy po svým rozsahem velkých incidentech se nazývají jako Disaster Recovery. Celkovým nastavením procesů řešení incidentů se pak zabývá tzv. Incident management.

Řešení incidentů by tedy mělo být součástí dobře nastavených procesů a pravidel zejména v oblasti řízení IT či správy majetku.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 16.09.2018

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí