ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je IFE matice (IFE Matrix)
IFE matice (IFE Matrix) je analytická technika navazující na SWOT analýzu. Hodnotí se interní pozice organizace nebo jejího strategického záměru.

IFE matice (IFE Matrix) je analytická technika navazující na SWOT analýzu. IFE je akronym z Internal Factor Evaluation, tj. hodnocení interních faktorů.  Zkratka IFE se nepřekládá. Hodnotí se interní pozice organizace nebo jejího strategického záměru.

Postup provedení hodnocení:

 1. Zpracovat tabulku interních faktorů (například klíčových 5S a 5W ze SWOT)
 2. Přiřadit každému faktoru váhy v rozsahu 0,00-1,00 podle důležitosti dané silné nebo slabé stránky - suma vah se musí rovnat 1,00
 3. Ohodnotit faktory takto:
  • 4 body - výrazné S
  • 3 body - nevýrazné S
  • 2 body - nevýrazné W
  • 1 bod - výrazné W
 4. Násobit váhu a hodnocení u každého faktoru - výsledkem je vážený poměr
 5. Sečíst vážené poměry jednotlivých faktorů - výsledkem je celkový vážený poměr

Celkové hodnocení - výsledný vážený poměr hodnotí interní pozici organizace nebo strategického záměru. Nejlepší možné hodnocení je 4, nejhorší 1. Střední hodnoty se pohybují kolem 2,5.

Příklad:

IFE matice

Celkový vážený průměr vyšel 2.61, což znamená, že záměr podniku je podložen středně silnou interní pozicí.

Jak využít IFE matice v praxi?

V duchu uvedeného příkladu lze vyhodnocovat buď strategii organizace, nebo vzájemně hodnotit a porovnávat různé strategické záměry. Vybrán by měl být záměr s nejlepším výsledkem celkového váženého průměru. Výsledky IFE matice je třeba kombinovat s výsledky EFE matice. Strategická rozhodnutí na základě IFE matice dělá CEO a vrcholové vedení.

Související pojmy a metody:

Související profese:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 30.07.2015

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí