ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Řízení identit (Identity Management)
Identity management (IdM) je oblast procesů, které se zabývají tím, jak člověku vytvořit uživatele, jako ho identifikovat a jak mu přidělit či odebrat správné oprávnění.

Identity management, IdM (česky Řízení identit, používá se obvykle anglický pojem) je oblast procesů, které se zabývají tím, jak člověku vytvořit uživatele, jako ho identifikovat a jak mu přidělit či odebrat správné oprávnění. Správně fungující identity management procesy a systémy pomáhají zvýšit bezpečnost informací a snížit riziko toho, že se někdo dostane k informacím, ke kterým by neměl.

identity management se zabývá identitou člověka (konkrétně digitální identitou nebo uživatelem) a údaji o tom, kam nebo co daný člověk může a co nebo kam nesmí. Ve firmách, kde většinou platí, že člověk = zaměstnanec je identity management nedílnou součástí procesů personalistiky i správy IT. Netýká samozřejmě ale jen lidí v zaměstnaneckém poměru, týká se jakéhokoliv člověka, například externisty, kontraktora nebo zákazníka, kterému někde potřebujeme přidělit oprávnění.

Identity management zahrnuje tato témata a procesy:

 • správa celého životního cyklu uživatelů (řízení oprávnění)
  • přidělení oprávnění (jak uživatel oprávnění získá)
  • změna oprávnění
  • odebrání oprávnění (jak a jaká oprávnění odebrat, případně jak úplně vymazat uživatele)
 • řízením přístupu k informačním systémům (aplikacím), k počítačům nebo jinému majetku
 • ochrana identity (pomocí autentizace, protokolů, hesel, šifrování, digitálních certifikátů, atd)

Jak vypadá identity management v praxi?

Identity management je v praxi součástí procesů personalistiky, a to zejména nástupu a odchodu lidí z firmy nebo týmu. Je přirozeně také součástí procesů správy zaměstnance v průběhu jeho pracovního poměru pro firmu.

 • Při nástupu pracovníka do firmy (nebo třeba při nástupu nového člena týmu - nemusí se to týkat jen zaměstnance) je třeba definovat, co bude moci dělat, kam smí a kam nesmí.
 • V průběhu jeho práce se může rozsah jeho oprávnění měnit. Je tedy třeba mít nastavené procesy změny a to tak, aby informace doputovala od osoby oprávněné o změně rozhodnout (typicky manažer) až k osobě, která mění nastavení v systému (obvykle nějaký systémový administrátor)

Rozsáhlé podnikové informační systémy, které se skládají z mnoha různých aplikací musí řešit identity management napříč všemi dotčenými aplikacemi. K tomu pak slouží speciální aplikace pro řízení identit, které buď takovou informaci uchovávají nebo dokonce uživatele v ostatních aplikacích řídí (zakládají, mažou, atd)

Taková

Kdo identity management potřebuje?

Potřebuje ho každá firma nebo tým, kde je více než jeden člověk. V malých týmech je to často o domluvě a přidělování oprávnění (například ke sdíleným složkám nebo dokumentům na cloudovém úložišti) je velmi jednoduché.

S rostoucím počtem lidí a případně jejich fluktuací se celé téma zesložiťuje. Když je v týmu více než deset lidí, již potřebujete mít o oprávnění lidí nějaké informace. Zhruba nad 50 lidí už je to těžko uřiditelné bez nějakého nástroje nebo důkladné a řízené evidence. Potřebujete mít:

 • pravidla řízení přístupu - přidělování, odebírání a změny (kdo přiděluje oprávnění k čemu, kde je informace o tom vedena)
 • zavedení pravidel do firemních procesů
 • nějakou pomůcku - nástroj nebo alespoň evidenci o skutečnosti a o změnách (pozor například na GDPR, která bude vyžadovat mít tento proces pod kontrolou, pokud pracujete s osobními daty občanů Evropské unie)

Ve firmách musí řízení identit přímo navazovat na pracovní náplně a kompetence pracovníků. Abyste totiž mohli říci kdo kam smí a kdo kam nesmí, mělo by to být v souladu s jeho pracovní náplní.

Co znamení identity managementu do firmy?

Při zavádění nebo zlepšování řízení identit ve firmě počítejte zhruba s těmito kroky:

 • analýzu procesů, pracovních pozic, pracovních náplní,
 • analýza aplikací a dat které ve firmě máte (a případně dalších informací nebo aktiv v hmotné podobě)
 • analýza přístupových práv uživatelů v jednotlivých aplikacích
 • analýza uživatelů a procesů jejich vytváření, změn a mazání
 • určení klíčového zdroje informací o lidech (obvykle personální systém)
 • určení klíčového zdroje informací o kompetencích, oprávnění a pravomocích lidí (personální systém, pracovní náplně nebo kompetenční systém)
 • rozdělení informací a aplikací dle závažnosti a citlivosti uchovávaných informací
 • analýza souladu s legislativou (kde a co vyžadují legislativní požadavky)
 • návrh na řízení identit
  • návrh způsobu vytváření a přidělování oprávnění - na úrovni lidí, jejich pracovního zařazení, pracovních rolí atd.
  • návrh procesů přidělování, změn a odebírání uživatelů
  • návrh automatizace procesů (tam, kde to dává smysl)
  • návrh procesů kontroly a auditu

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

Související software:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 11.03.2017

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí