ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Hrozba (Threat)
Hrozba (Threat) je pojem používaný v řízení rizik pro označení zdroje nějaké negativní události, síly, osoby či aktivity, která chce nebo může poškodit nějakou hodnotu. Někdy se též používá pojem nebezpečí. Hrozba má nežádoucí vliv na bezpečnost nebo může způsobit škodu, ztrátu, nežádoucí změnu, či jiný nežádoucí jev.

Hrozba (Threat) je pojem používaný v řízení rizik pro označení zdroje nějaké negativní události, síly, osoby či aktivity, která chce nebo může poškodit nějakou hodnotu (aktivum). Někdy se též používá pojem nebezpečí. Hrozba má nežádoucí vliv na bezpečnost nebo může způsobit škodu, ztrátu, nežádoucí změnu, či jiný nežádoucí jev.

Hrozbou mohou být živelné pohromy (např. povodeň, požár, kalamita atd.), havárie (např. dopravní nehoda, kontaminace vody, výbuch, radiace atd.), společenské jevy (např. válečný konflikt, zločin atd. ), ekonomické jevy (například finanční krize, pohyb měnového kurzu, nedostupnost úvěru atd.) nebo chování jednotlivců (například chyba obsluhy, krádež, neoprávněné užívání, zneužití pravomoci atd.).

Hrozba využívá zranitelnosti a způsobuje rizika (škody). Ty se nazývají dopad hrozby a lze je vyčíslit jako ztrátu (náklady na znovuobnovení aktiv nebo náklady na odstranění následků škod).

Základní charakteristikou hrozby je úroveň hrozby , tedy nebezpečnost hrozby, schopnost hrozby způsobit škodu.

Víte, co jsou rizika? Test

Zobrazit detail
Test již absolvovalo 5123 uživatelů s průměrným výsledkem 75.48%. Vyzkoušejte si, jak na tom jste Vy.
Časový limit: 20 min.

Hrozba je vnější činitel, který existuje nezávisle na vůli organizace nebo člověka, který působí přímo na aktiva.

Využití hrozby v praxi: Organizace musí hrozby svého působení či podnikání znát. Provádí se proto analýza hrozeb, tak aby bylo možné provést účinná protiopatření na jejich snížení či eliminaci. Vnější hrozby organizace lze členit například dle faktorů PESTLE analýzy. Vnitřní hrozby jsou například finanční, personální, informační, provozní, procesní či projektové. Analýza hrozeb je například součástí velmi používané SWOT analýzy.

Související pojmy a metody:

Související vědní disciplíny:

  • Pravděpodobnost

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 17.02.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí