ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Host do domu

Host-do-domu

Sbírka je prototypem tzv. poezie prostých věcí, patrný vliv vitalismu a naivismu. Přináší chlapecký, láskyplný pohled na svět, harmonii, zlidštění a zdůvěrnění. Je v ní radost ze života, pro¬stota i pokora, citovost, částečné náboženské výrazy, motivy srdce a očí, jednoduché metafory, zdrobněliny, prostý verš. Obsahuje i bá¬seň Svatý Kopeček, původně samostatnou skladbu, báseň-pásmo (vliv Apollinaira) s autobiografickými prvky. Básník v ní už pomalu opouští idylické vidění světa.