ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Honorář
Honorář je finanční odměna, kterou dostává autor za užití výsledků jeho duševního vlastnictví nebo nebo vlastník za užití jeho majetku.

Honorář (anglicky Royalty) je finanční odměna, kterou dostává autor za užití výsledků jeho duševního vlastnictví nebo vlastník za užití jeho majetku. Předmětem honoráře může být patent, software, značka, umělecké dílo, kniha nebo nějaký zdroj, majetek, půda apod.

Honorář v praxi

V případě duševního vlastnictví se vztahuje pouze k takovému dílu (duševnímu vlastnictví), které má nějakou podobu, kterou lze vnímat, rozlišit a případně právně ochránit (patentem, copyrightem a podobně). Nemůže se tedy vztahovat k pouhé myšlence. Ochranu autorského díla a tedy i nárok na vyplacení honoráře rozlišuje legislativa příslušných států. V ní jsou také definovány daňové důsledky vyplacených autorských honorářů.

Může se jednat ale také o odměnu za využití nějakého přírodního zdroje nebo technologie. V takové situaci se honorář vyplácí za udělenou licenci.

Typickými příjemci autorských honorářů jsou autoři knih, hudebních skladeb, literárních děl, software, publikací a podobně nebo poskytovatelé zdrojů, či různých věcí jako služba (viz XaaS). Autor pak dostává honorář za každý prodaný kus, přehrání nebo jiné užití díla. Honorář může být také vyplacen jako procento za výkon nebo zisk, který byl dosažen.

Související pojmy a metody:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 21.05.2015

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí