ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Holistická marketingová koncepce (Holistic Marketing Concept)
Holistická koncepce je nejnovějším přístupem k marketingu a nejmodernější podnikatelskou koncepcí. Vznikla jako reakce na zásadní změny v současném marketingovém prostředí.

Holistická marketingová koncepce je nejnovějším přístupem k marketingu a nejmodernější podnikatelskou koncepcí. Vznikla jako reakce na zásadní změny v současném marketingovém prostředí (demografické změny, globalizace, hyperkonkurence, rozvoj internetu, společenská zodpovědnost firem atd.).

Philip Kotler a Kevin Lane Keller ji definují následovně: „Holistické marketingové pojetí je postaveno na vývoji, designu a plnění marketingových programů, procesů a aktivit beroucích v úvahu jejich šíři a vzájemnou propojenost. Holistický marketing zastává názor, že u marketingu záleží na všem - a že je často zapotřebí široká, integrovaná perspektiva.“

Podle Kotlera a Kellera existují čtyři složky holistického marketingu:

  • Vztahový marketing
  • Integrovaný marketing
  • Interní marketing
  • Společensky odpovědný marketing

Holistická marketingová koncepce vlastně zahrnuje všechny složky klasických marketingových mixů: marketingového mixu 4P, těsně souvisí s marketingovým mixem 4C a s webovým marketingovým mixem 4S.

Holistická marketingová koncepce v praxi:

Základní myšlenka holistická koncepce je, že „v marketingu všechno souvisí se vším“, a je tedy nutné rozšířit vnímání vztahů s okolím. Zahrnuje tedy navazování a upevňování dlouhodobých vztahů a komunikace se všemi zainteresovanými stranami a všemi komunikačními kanály. Zahrnuje tedy klasickou i digitální komunikaci a interaktivitu kromě zákazníků je také směrována na společnost. Snaží se dát do souladu potřeby a přání zákazníka s potřebami společnosti.

Firmám díky tomu umožňuje rozpoznávat nové příležitosti a nové trhy a vytvářet atraktivní hodnotové nabídky, odpovídající požadavkům zákazníků.

Související pojmy a metody:

Související osobnosti:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 23.06.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí