ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co jsou Firemní hodnoty a normy (Company Values and Norms)
Hodnoty a normy jsou součástí organizační kultury. Skutečnosti, které jsou v organizaci považovány za významné a důležité, nepsaná pravidla a zásady chování – částečně uvědomovaná rovina kultury. Někdy se používá termín sdílené hodnoty.

„Základní hodnoty, které naplňují určitý podnik životem, musí být především autentické.“

Jim Collins a Jerry Porras

Firemní hodnoty a normy (někdy též morální hodnoty a normy) je pojem, který se používá pro označení základních pilířů kultury organizace (respektive organizační kultury). Jedná se o nepsaná pravidla a zásady chování – částečně uvědomovaná rovina podnikové kultury, která významně doplňují psaná a daná pravidla. Jsou to skutečnosti, které jsou v organizaci považovány za významné a důležité.

K čemu je dobré znát a definovat normy a hodnoty?

Hodnoty a normy jako nepsaná pravidla jsou pro chování v organizaci velmi důležitá. Někdy se používá termín sdílené hodnoty pro popis těch hodnot, které jsou přijímány, respektovány většinou pracovníků. Hodnoty a normy bývají ztotožňovány s organizační kulturou (v užším smyslu). Hodnoty rozšiřují formální firemní pravidla, která jsou základem pro řízení organizace.

Své specifické hodnoty a normy mohou mít  jednotlivé sociální skupiny, pracovní skupiny a pracovní týmy.

Související pojmy a metody:

Související vědní disciplíny:

Související osobnosti:

  • Artur Carmazzi
  • Edgar Schein
  • Geert Hofstede
  • Chester Elton
  • Chris Edmonds
  • Jerry Porras
  • Luis Carter
  • Whitney Johnson

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 19.04.2019

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí