ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Hodnota přidaná trhem (MVA - Market Value Added)
MVA měří rozdíl mezi tržní hodnotou podniku a hodnotou investovaného kapitálu, vyjadřuje bohatství vlastníků (akcionářů).

Hodnota přidaná trhem (Market Value Added), někdy se používá také termín  tržní přidaná hodnota nebo trhem přidaná hodnota, obvykle se používá zkratka MVA, je pojem, který označuje v současnosti velmi významné hodnotové měřítko výkonnosti podniku. MVA měří rozdíl mezi tržní hodnotou podniku a hodnotou investovaného kapitálu, vyjadřuje  bohatství vlastníků (akcionářů).

Ukazatel byl vytvořený v roce 1993 americkou konzultační firmou Stern Stewart Management Services.

Výpočet je možný ve dvou variantách: 

ex ante: MVA = Současná hodnota budoucích výsledků dle EVA

ex post: MVA = Tržní hodnota firmy - Celkový vložený kapitál

 

Interpretace výsledků:

  • MVA > 0 – podnik vytváří novou hodnotu pro vlastníky,
  • MVA = 0 – investovaná hodnota se vrací bez zhodnocení,
  • MVA < 0 – dochází k poklesu hodnoty firmy.

Cílem manažerů je maximalizace MVA.

Znázornění kladné MVA:

MVA-kladna Znázornění záporné MVA:

MVA-zaporna

Využití pojmu Hodnota přidaná trhem v praxi: MVA se používá pro měření výkonnosti podniku ve směru maximalizace hodnoty pro akcionáře. Vlastníkům MVA ukazuje, jak schopný je management podniku. Pokud je MVA  kladná, pak management je schopný a vytváří novou hodnotu pro vlastníky. Naopak pokud je MVA záporná, snižuje se hodnota kapitálu vloženého do podniku, management si nevede dobře.

Související pojmy a metody:

Související vědní disciplíny:

Související profese:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 03.11.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí