ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Hodnocení pracovníků (Staff Evaluation)
Smyslem hodnocení je motivování, kontrolování a korigování způsobu práce a pracovního chování pracovníka. Získané informace poskytují zpětnou vazbu jak pracovníkovi, tak organizaci.

Hodnocení pracovníků je pojem, který označuje jednu z personálních činností. Smyslem hodnocení je motivování, kontrolování a korigování způsobu práce a pracovního chování pracovníka. Získané informace poskytují zpětnou vazbu jak pracovníkovi, tak organizaci.

Podstatou hodnocení je zjistit výsledky práce hodnoceného pracovníka, zhodnotit jeho pracovní chování a jeho vztahy se spolupracovníky a se zákazníky. Zjištěné výsledky jsou následně projednány s pracovníkem formou hodnotícího pohovoru a společně jsou hledány vhodné způsoby a opatření vedoucí ke zlepšení.

Při hodnotícím pohovoru jsou probírány zjištěné údaje o pracovní výkonnosti - údaje o výsledcích pracovníka, o nákladech apod. Současně pracovník poskytuje zpětnou vazbu o pracovním podmínkách, klimatu na pracovišti atd.

Hodnocení se provádí dvěma způsoby - formálně a neformálně. Nejvhodnější osobou pro hodnocení je bezprostřední nadřízený pracovníka. Neformální hodnocení se provádí příležitostně. Formální hodnocení se obvykle provádí minimálně jednou ročně. 

Pokud má být hodnocení efektivní, musí být prováděno systematicky - organizace by měla mít vypracovaný hodnotící systém, který by měl být průběžně aplikován i vylepšován.

Hodnocení pracovníků je podkladem pro odměňování, zlepšování pracovního výkonu, rozmisťování, vzdělávání a motivování pracovníků apod.

Základy personalistiky Test

Zobrazit detail
Test již absolvovalo 16471 uživatelů s průměrným výsledkem 54.31%. Vyzkoušejte si, jak na tom jste Vy.
Časový limit: bez časového omezení

Praktické použití hodnocení pracovníků: Hodnocení se provádí buď ad-hoc dle vyvstálé potřeby, nebo periodicky, obvykle jednou ročně.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 26.05.2016

Vybrané blogové příspěvky :

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí