ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Řízení kvality, stejně jako každá jiná oblast řízení či obor managementu prochází v průběhu let určitým vývojem,tabulka sumarizuje významné milníky.

Řízení kvality, stejně jako každá jiná oblast řízení či obor managementu prochází v průběhu let určitým vývojem, který je ovlivněn způsobem řízení organizací, tedy zejména různými školami a názory v historii organizování.

Počátky řízení kvality jsou nepochybně spjaty s výrobou a kvalitou výrobků, která se soustředila zejména na vlastní výrobní proces a technickou kontrolu vstupů a výstupů.

Významným způsobem se přístupy k řízení kvality prosazovaly zejména v automobilovém a leteckém průmyslu, neboť se musí jednat o výrobky s vysokou mírou spolehlivosti a v prvním jmenovaném případě také s vysokou mírou konkurence. Původní americká škola byla v padesátých letech rozvinuta celou řadou japonských autorů a firem a začíná v přístupu kvality prosazovat pohled zákazníka.

Japonský přístup ke kvalitě se stal v průmyslu téměř etalonem. Teprve počátkem osmdesátých let jsou patrné normalizační přístupy ke kvalitě (ISO řady 9000 v roce 1987).

Tabulka uvádí klíčové milníky, osobnosti, jejich díla a hlavní myšlenky, které se zapsaly do historie řízení kvality

ROK AUTOR DÍLO PŘÍNOS, MYŠLENKY
Počátek 20. století William Sealy Gosset Věnoval se statistické kontrole kvality. Počátky praktického využívání statistické kontroly kvality.
20. léta 20. století Walter Andrew Shewhart Věnoval se statistické kontrole kvality. Kontrolní mechanismy, kontrolní graf.
30. léta 20. století Nicolas Dreystadt Filozofie kvality u Cadillacu. Záchrana značky navzdory Velké depresi. Propojení kvality a marketingu.
  William Edwards Deming Zahájil působení v Japonsku (nezávisle na Juranovi). Stovky žáků a následovníků, přijetí myšlenek kontroly kvality.
1951 Armand Vallin Feigenbaum „Quality Control: Principles, Practice, and Administration“ Koncept Total Quality Control (dnes TQM).
od roku 1954 Joseph Moses Juran Působení v Japonsku (nezávisle na Demingovi). Stovky žáků a následovníků, přijetí myšlenek kontroly kvality. Aplikace Paretova pravidla na řízení kvality.
1962 Kaoru Ishikawa Způsoby zavádění kvality v podniku. Koncept kroužků kvality
1982 Kaoru Ishikawa Techniky analýzy problémů. Ishikawa diagram
80. léta 20. století Noriaki Kano Výzkum spokojenosti zákazníků a jejich vnímání kvality Kano modelČasová osa milníků:

Historie řízení kvality

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 07.11.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená