ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co jsou Historie organizování
Historie organizování uvádí klíčové milníky a postavy v historii organizování jako jedné z klíčových funkcí managementu.

Tabulka uvádí klíčové milníky, osobnosti, jejich díla a hlavní myšlenky, které se zapsaly do historie organizování (jako jedné z klíčových funkcí managementu). 

ROK

AUTOR

DÍLO

PŘÍNOS, MYŠLENKY

1776

Adam Smith

An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations

Úvahy o dělbě práce jako nástroji ke zvyšování její produktivity a efektivity.

1911

Frederick Winslow Taylor

The Principles of Scientific Management

Praktická doporučení k organizaci práce:

 • optimalizace práce
 • normalizace práce
 • ergonomie práce

1916

Henri Fayol

Administration Industrielle et Générale

Organizování je jednou z pěti klíčových funkcí managementu:

 

1920

Alfred P. Sloan

Zavedení divizionální organizační struktury v General Motors Corporation. 

My Years with General Motors (1963)

Zavedl divizionální organizační strukturu (SBU) a decentralizaci ve společnosti General Motors Corporation.

Organizace je založena na racionálních způsobech řízení a rozhodování.

1922

Max Weber

Wirtschaft und Gesellschaft

Teorie byrokracie – byrokracie je racionální způsob řízení a organizace velkých organizací – má tyto rysy:

 • obecná a neosobní pravidla
 • pevné kompetence úředníků
 • hierarchická struktura rozhodování
 • odborně školení zaměstnanci

1938

Chester Barnard

Functions of the Executive

Organizace je systém kooperace lidských činností.

Klíčové funkce vedení:

 • nastavení a udržování systému komunikace
 • podpora iniciativy a snahy
 • vyjádření a definování účelu a cílů

 1946

Peter Ferdinand Drucker

Concept of Corporation

Na základě svého studia General Motors Corporation, umožněného Alfredem P. Sloanem, zjistil, že velké korporace jsou spíše než zosobněním racionálně byrokratického modelu (Weber, Sloan) chaotickým sociálním systémem (řečeno moderní terminologií).

1962

Alfred DuPont Chandler

Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Enterprise

Princip strategiestruktura.

 1979

Henry Mintzberg

The Structuring of Organizations: A Synthesis of the Research

Šest základních částí organizace:

 • ideologie
 • strategický vrchol
 • technostruktura
 • střední úroveň
 • podpůrné síly
 • operační jádro

Časová osa milníků:

History of Organizing 

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 11.10.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená