ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Histogram
Histogram je sloupcový graf který zobrazuje statistické informace. Jednotlivé sloupce v diagramu ukazují určité intervaly čísel, horizonální osa pak zobrazuje četnost (počet výskytů) sledované veličiny v jednotlivých intervalech.

Histogram je sloupcový graf který zobrazuje statistické informace. Jednotlivé sloupce v diagramu ukazují určité intervaly čísel, horizontální osa pak zobrazuje četnost (počet výskytů) sledované veličiny v jednotlivých intervalech. Histogram je na první pohled podobný normálnímu sloupcovému grafu, na rozdíl od něj sloupce nejsou konkrétní hodnoty (například jednotlivé objem prodeje v jedotlivých zemích), ale právě intervaly hodnot. Jinými slovy, horizontální osa je tvořena kontinuální řadou čísel a graf zobrazuje v hodnoty jednotlivých intervalů v této řadě čísel. (například výška jednotlivých pracovníků).

Histogram tedy použijeme v situaci, když na horizontální ose máme příliš mnoho hodnot a zobrazování každé jednotlivé z nich v grafu by nedávalo smysl. Napříkladu výšky zaměstnanců zvolíme intervaly: kolik je zaměstnanců v intervalech 160-170cm, 170-180cm, 180-190cm a tak dále.

Základní vlastnosti histogramu

  • je to sloupcový graf
  • sloupce musí mít stejnou šířku
  • sloupce zobrazují intervaly nějakých hodnot, čísel které jsou v kontinuální číselné řadě a je jich nějaké velké množství
  • důležité je správně zvolit šířku intervalu (10-20 vs 10-50) i jeho umístění (190-200 vs 192-202) - obojí má velký vliv na informační hodnotu histogramu

Histogram a sloupcový graf

K čemu se v praxi používá histogram?

Histogram pomáhá vizualizovat statistická data. Vzhledem k uvedené charakteristice je zřejmé, že se nabízí k použití tam, kde existují nějaké velké množství hodnoty (například sběrem ze statistického šetření, sběrem velkých dat) a my je potřebujeme nějak srozumitelně zobrazit pomocí grafu. Oblasti, kde se s histogramem setkáváme jsou nejčastěji:

  • Řízení kvality (histogram zde patří mezi 7 základních nástrojů kvality)
  • Řízení bezpečnosti (vyhodnocení
  • obecně hodnocení statistických dat v různých oborech
  • zpracování velkých dat
  • fotografie (histogram zobrazuje množství barvy na obrázku)

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 07.05.2017

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená