ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Heslo (Password)
Heslo je řetězec slov, znaků nebo něčeho jiného, který slouží k ověření uživatele, protože on je jediný, kdo ho zná.

Heslo (anglicky password) je řetězec slov, znaků nebo něčeho jiného, který slouží k ověření uživatele. Je to něco, co zná pouze uživatel a proto je znalost hesla pokládána za ověření jeho identity. Uživatel by tedy měl držet heslo v tajnosti.

K čemu je heslo?

Heslo je něco tajného, co by měl znát jen ten, komu bylo svěřeno. Slouží tedy k ověření identity - totožnosti člověka (nebo stroje). Obvykle se používá v kombinaci s nějakou jinou identifikací (např. uživatelské jméno, karta a podobně). Heslo je tedy nejjednodušší prostředek, pokud chceme ochránit vstup člověka někam, nejčastěji do počítače nebo do nějakého software či aplikace. Heslo se může skládat z libovolného počtu znaků (např. PIN u platební karty je také heslo). Krátká a jednoduchá heslo jsou však technikami útočníků snadno uhodnutelná. Doporučuje se proto, abyste u důležitých hesel dodržovali určité zásady bezpečnosti.

Jak chránit heslo?

Heslo byste především měli znát jen vy. Pokud si ho poznamenáváte, pak rozhodně někam na bezpečné místo nebo do speciálních aplikací k tomu určených. Rozhodně nevylepujeme heslo na lepítka na monitor nebo jinam, kde ho mohou vidět ostatní.

Jak vytvořit silné heslo?

Silné heslo je takové, které nelze běžnými metodami a v normálním čase uhodnout či prolomit. Hesla jsou obvykle tvořena písmeny, čísly, mezerami a různými symboly. Protože hesla jsou zpravidla citlivá na velikost písmen (tzv. case sensitive), tak záleží tedy na tom, zdali píšete malé či velké písmeno a je doporučeno používat malá i velká.

Při vytváření silného hesla se držte následujích doporučení:

  • nepoužívejte hesla tvořená samostatnými slovy a už vůbec ne jednoduše uhodnutelnými (například vaše jméno, příjmení, jméno dětí, ulice)
  • pokud používáte slova, pak s překlepy, v kominaci s číslicemi nebo v kombinaci různých jazyků (např. cat LEZE dyrou)
  • heslo by mělo mít délku alespoň 8 znaků, s kombinací malých a velkých písmen a číslic.
  • měňte heslo - doporučené je jednou za tři měsíce, ale i jednou za rok je lepší než mít stále stejné

Doporučení: vyhněte se různým nestandardním znakům, které mohou být na klávesnicích v různých jazykových verzích. Vyhnete se tak zbytečným chybám, pokud máte klávesnici přepnutou na jiný jazyk. Většina aplikací totiž v poli pro heslo ukazuje z bezpečnostních důvodů pouze hvězdičky. Chybu tedy na první pohled nevidíte.

Tip: pokud někomu posíláte heslo a uživatelské jméno, držte se jednoduchých pravidel, které sníží riziko, pokud je vaše komunikace někým zachycena (a věřte že je to jednodušší, než si dokážete představit):

  • neuvádějte v textu k čemu uživatelské jméno je
  • posílejte uživatelské jméno a heslo dvěma rozdílnými kanály (například jméno e-mailem a heslo pomocí SMS)

Autoři software používají pro přenos a uchování hesel šifrování.

Jak na to, návod:

Jak vytvořit silné, bezpečné heslo
Publikováno: 17.10.2016, ManagementMania.com
Silné heslo je takové, které není snadno uhodnutelné, prolomitelné a které si pamatujeme. Bezpečné heslo by mělo být alespoň 8 znaků dlouhé a mělo by obsahovat velká i malá písmena a číslice.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

Související software:

Jak na to, návod:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 02.03.2018

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí