ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Kdo je Henri Fayol
Henri Fayol je spolu s Frederickem Winslowem Taylorem pokládán za otce moderního managementu. Jako první rozpoznal pět hlavních funkcí managementu - předvídání, organizování, přikazování, komunikování a koordinování. Dále se věnoval především teorii organizace pracovníků.
Henri-fayol

Henri Fayol

Henri Fayol se narodil 29. července 1841 v Istanbulu v Turecku a zemřel 19. listopadu 1925 v Paříži ve Francii. Spolu s Frederickem Winslowem Taylorem je pokládán za otce moderního managementu. Svoji kariéru začal jako inženýr a skončil jako ředitel. Jako první rozpoznal pět hlavních funkcí managementu - předvídání, organizování, přikazování, komunikování a koordinování. Dále se věnoval především teorii organizace pracovníků. V roce 1916 vydal svou knihu „Administration industrielle et générale“ (česky „Obecný a průmyslový management“), kterou založil na osobní zkušenostech s prací manažera.

Henri Fayol ve své knize definoval následujících 14 klíčových principů řízení (správy) většinou platných dodnes:

 • Dělba práce - specializace pracovníků povzbuzuje zlepšování schopností i metod práce.
 • Pravomoc a odpovědnost- právo dávat příkazy a moc vyžadovat poslušnost.
 • Pracovní disciplína - nesmí docházet k uvolňování nebo změkčování daných pravidel.
 • Jednota přikazování - každý zaměstnanec má jasně určeného jednoho nadřízeného.
 • Jednota řízení - jediný vedoucí vytvoří jednotný plán, v němž bude každý pracovník hrát svou roli.
 • Podřízenost osobních zájmů prospěchu celku - na pracovišti musí být sledovány pouze zájmy kolektivu.
 • Odměňování - zaměstnanci musí dostávat odpovídající ohodnocení.
 • Centralizace - rozhodnutí jsou přijímána shora.
 • Hierarchická linie řízení - linie příkazů běží shora dolů, jako v armádě.
 • Pořádek - veškerý personál a veškerý materiál má předepsané místo a musí na něm zůstat.
 • Rovnost - se všemi zaměstnanci musí být zacházeno jako s rovnocennými.
 • Stabilita personálu - žádoucí je minimální obměna personálu.
 • Iniciativa - pracovníci podílející se na plánování musí vyvíjet vysoké úsilí.
 • Morálka kolektivu (esprit de corps) - mezi personálem má panovat soudržnost a harmonie

V souvislosti s esprit de corps se dnes mluví o organizačním klimatu a organizační kultuře.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 30.10.2015

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená