ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Kdo je podle GDPR Subjekt údajů (Data Subject)
Subjekt údajů je podle GDPR konkrétní člověk, jehož osobní data jsou zpracovávána.

Subjekt údajů (anglicky Data Subject) je podle GDPR konkrétní žijící člověk (fyzická osoba), jehož osobní data jsou zpracovávána. V pojetí GDPR je subjektem údajů občan, rezident Evropské unie, jehož práva nařízení chrání.

Subjekty údajů jsou tedy všichni žijící občané Evropské unie bez ohledu na to, kdo jejich osobní údaje uchovává či zpracovává. Ten, kdo uchovává osobní údaje subjektů údajů, se dle nařízení nazývá správce osobních údajů. Správcem může být kdokoliv - jakákoliv osoba, firma nebo organizace z celého světa, nejen z EU.

Jaká práva mají lidé jakožto subjekty údajů?

Lidé mají dle nařízení řadu práv, kterých se mohou na správcích, tedy například na svých bývalých zaměstnavatelích nebo na firmách, domáhat. Tato práva jsou:

  • právo na to být informován o zpracování svých osobních údajů, a to o účelu zpracování, totožnosti správce, o případném zpracovateli a o případných příjemcích osobních údajů (úplný výčet informací, které správce poskytuje, naleznete v článcích 13 a 14 nařízení GDPR)
  • právo na přístup ke svým osobním údajům
  • právo na opravu nebo doplnění svých osobních údajů
  • právo na výmaz svých osobních údajů
  • právo na omezení zpracování
  • právo na přenositelnost svých údajů
  • právo vznést námitku
  • právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování

Lidé se mohou svých práv dožadovat bezplatně. Výjimku tvoří pouze situace, kdy by žádosti byly zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené.

Související pojmy a metody:

Související standardy:

Související oblasti řízení:

Související software:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 14.05.2018

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená