ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Ganttův diagram (Gantt Chart)
Ganttův diagram (Gantt Chart) - grafické znázornění naplánování posloupnosti činností v čase, které se využívá se při řízení projektů nebo programů.

Ganttův diagram (Gantt Chart) je prakticky synonymem pro grafické znázornění naplánované posloupnosti činností v čase, které se využívá při řízení projektů nebo programů. Duchovním otcem je Henry Laurence Gantt. Ganttův diagram zobrazuje ve sloupcích (horizontálně) časové období  ve kterém se plánuje. Podle délky plánovaného projektu se zobrazuje období v odpovídající podrobnosti (roky, měsíce, týdny, dny). V řádcích (vertikálně) se pak zobrazují dílčí  aktivity (někdy nazývány jako úkoly) - tedy kroky, činnosti nebo podprojekty a to v takovém pořadí, které odpovídá jejich logickému sledu v plánovaném projektu (viz WBS). Délka trvání dané aktivity je pak vztažena k časovému období.

Využití Ganttova diagramu v praxi: Není přesně předepsáno, kdy a jak se Ganttův diagram používá. Nejčastěji se používá pro plánování aktivit v rámci projektu nebo při koordinaci projektů v rámci  nějakého programu. V praxi se používá jednoduchá forma Ganttova diagramu pouze pro grafické znázornění činností v rámci projektu v čase, kterou lze zrealizovat pomocí tabulky v jednoduchých kancelářských aplikacích. Složitější formu Ganttova diagramu představuje zobrazení různých návazností (kapacitních, věcných, technologických, atd. ) mezi jednotlivými aktivitami. Tento způsob plánování aktivit vyplývá z metody kritické cesty CPM. Pro takové zobrazení se obvykle používají některé z nástrojů pro podporu řízení projektů.

  • Co může být v řádcích Ganttova diagramu: činnosti, kroky, projekty, subprojekty
  • Co může být ve sloupcích Ganttova diagramu: roky. měsíce, týdny, dny, (hodiny)

Uvedený příklad Ganttova diagramu zobrazuje  realizaci projektu Informační strategie pomocí sady navzájem provázaných projektů. Některé projekty mají zobrazeny klíčové kroky, případně podprojekty. Sloupce na uvedeném příkladu diagramu pak zobrazují Název úkolu (aktivity), dobu trvání této aktivity, termín zahájení, termín dokončení a grafické znázornění. Uvedený příklad je zpracován v nástroji Microsoft Project.

 Poznámka: Někdy se uvádí též nesprávné označení Ganntův diagram (Gannt chart), jedná se však pouze o překlep, nejedná se o jiný typ diagramu.

Související pojmy a metody:

Související profese:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Další informace a zdroje (Mezinárodní)
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 30.07.2015

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí