ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Fyzické opotřebení (Physical Deterioration)
Fyzické opotřebení znamená postupné vzhledové opotřebení, únavy materiálu, zhoršování funkcí, spolehlivosti a snižování výkonu.

Fyzické opotřebení (Physical Deterioration) majetku vzniká důsledkem jeho používání. Fyzické opotřební se projevuje vzhledově i funkčně. Fyzické opotřebení znamená postupné vzhledové opotřebení, únavy materiálu, zhoršování funkcí, zvyšování poruchovosti, snižování spolehlivosti a výkonu. Opotřebením se také někdy zvyšují provozní náklady.

  • Vzhledové fyzické opotřebení se projevuje ošoupáním, poškrábáním nebo jiným vizuálním poškozením povrchu nebo viditelných částí. Velké vzhledové opotřebení má často velký vliv na významný pokles tržní ceny majetku.
  • Funkční fyzické opotřebení se projevuje hlavně zhoršováním provozních vlastností - například motor vydrží určitý počet otáček, nebo provozních hodin a poté dochází v důsledku fyzického opotřebení ke zhoršování jeho vlastností.

Co má vliv na fyzické opotřebení?

Je to především kvalita použitých materiálů. Kvalitnější materiály vydrží více než obyčejné, nekvalitní materiály. U některých materiálů dochází k fyzickému opotřebení i když se nepoužívají - například v důsledku koroze, zanášení prachem, pískem, důsledkem slunečního UV záření, důsledkem vlhkosti atd. K fyzickému opotřebení tedy dochází jak vlivem používání, tak vlivem podmínek prostředí, zejména povětrnostních.

Na fyzické opotřebení má vliv zejména:

  • intenzita, šetrnost nebo odbornost používání
  • agresivita okolního prostředí
  • použitý materiál

Co znamená fyzické opotřebení z pohledu majetku a účetnictví firmy?

V důsledku fyzického opotřebení dochází ke snižování ceny majetku. Ta se ale může snižovat bez ohledu na jeho používání - pouze v důsledku času. K tomu dochází i v důsledku morálního opotřebení, pokud je ale fyzické opotřebení silné (například v důsledku neopatrného zacházení je daná věc více poškrábaná nebo jinak poničená, než je obvyklé). Výše opotřebení je z účetního pohledu vyjádřená odpisy.

  • daňové odpisy zohledňují spíše daňový pohled, vychází z legislativy příslušného státu
  • účetní odpisy jsou bližší skutečnosti vychází také z legislativy

Jak lze snížit fyzické opotřebení?

U mnoha zařízení, strojů či materiálů lze fyzické opotřebení zpomalit správnou údržbou (např. ochranným nátěrem, mazáním a podobně), případně lze fyzickou životnost prodloužit rekonstrukcí nebo opravou. Fyzické opotřebení tedy snižuje:

  • údržba (pravidelná)
  • opravy a výměny částí
  • totální opravy, rekonstrukce či modernizace

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 09.07.2017

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí