ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Firemní kultura (Company Culture)
Firemní kultura je převládající způsob jednání, chování, oblékání návyků které existují ve firemní komunitě. Je utvářena lidmi, především silnými osobnostmi, leadery ve firmě.

Firemní kultura (anglicky Company Culture) je převládající způsob jednání, chování, oblékání návyků které existují ve firemní komunitě. Je utvářena lidmi, především vedením společnosti, silnými osobnostmi, leadery ve firmě

Jak se firemní kultura projevuje v praxi, má ji každá firma?

Nějakou firemní kulturu má každá firma. Je to něco, čím je firma charakteristická. Je formována každým jednotlivým člověkem a průběžně se může měnit. Projevuje se jednak celkovou atmosférou na pracovišti - tím, jak se k sobě jednotliví lidé chovají, jaké mají ve firmě zvyky, návyky, oblékání a další nepsané zvyklosti. Projevuje se také tím, jaký je přístup k zákazníkům a dalším obchodním partnerům. Pokud jsou pravidla a jednání vůči zákazníkům nastavena nefér, zákazníci jsou úmyslně tlačeni do nevýhodných podmínek, těžko může být atmosféra vůči zaměstnancům a mezi lidmi ve firmě jiná. Taková firemní kultura zanechá své stopy všude.

Co firemní kulturu ovlivňuje?

Firemní kulturu ovlivňují formální věci, jako jsou firemních směrnice, nařízení, pracovní prostředí ale také měkké faktory, jako je způsob chování jednotlivých manažerů a jiných výrazných osobností, leaderů nebo názorových leaderů ve firmě. Lze ale říci, že na firemní kultuře se podílí každý jednotlivec.

Jak vytvářet a ovlivňovat firemní kulturu?

Nejlepší cesta je vytvářet ji odshora - od majitelů a nejvyššího vedení společnosti. Není to ale jednoduché, pokud jsou na středních úrovních managementu nebo na klíčových pozicích lidé, kteří s takovou kulturou nejsou v souladu. Protože se jedná o měkkou věc, reálná firemní kultura se může lišit v různých částech organizace - vzniká zcela spontánně a neorganizovaně z iniciativy lidí ve firmě. Pěstování a usměrňování celofiremní kultury je věc dlouhodobá a musí začínat již při náboru zaměstnanců - tedy takových, kteří jsou s ní přirozeně v souladu.

Pozitivně nastavená firemní kultura je znát a má pozitivní vliv na výkonnost firmy, na zaměstnance i na zákazníky.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 03.05.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená