ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Jak a kde získat finance a finanční zdroje pro podnikání? Jaké jsou možnosti? Podnikání ani život nepodnikatelských organizací se bez financí prostě neobejde. Každý podnikatel nebo velká organizace řeší v podstatě stejné otázky - do čeho mám investovat (do jakých aktiv) a hlavně z čeho výdaje pokryji? V tomto článku se zaměříme zejména na druhou z nich – a odpovědi na ní jsou přirozeně různé – podle toho jak velká organizace jsem a jak velké finanční prostředky potřebuji.

How to finance the business Do čeho a z čeho? To je přímo Hamletovská otázka. Podnikání ani život nepodnikatelských organizací se bez financí prostě neobejde. Každý podnikatel nebo velká organizace řeší v podstatě stejné otázky - do čeho mám investovat (do jakých aktiv) a hlavně z čeho výdaje pokryji? Tento měsíc se v tématu zaměříme zejména na druhou z nich – a odpovědi na ní jsou přirozeně různé – podle toho jak velká organizace jsem a jak velké finanční prostředky potřebuji.

Do čeho? Na co finance potřebuji?

To je přirozeně první otázka, na kterou je třeba umět odpovědět - začátek podnikání, jeho rozšiřování, investice do vybavení nebo do vzdělávání a zvyšování kvalifikace lidí nejsou zadarmo. Podle toho na co potřebuji finanční zdroje, budu vědět i kolik, na jak dlouhou dobu je budu potřebovat a jak je budu potřebovat v čase (vše na začátku nebo průběžně). Jsou to finance na rozběh podnikání, na jeho rozvoj a rozšiřování, na zavedení nových produktů na trh či na výzkum a vývoj. Zavádíte nové výrobky nebo služby na trh? Rozšiřujete své podnikání do další země? Investujete do technologií? Do nákupu zařízení? Musíte vědět na co a v jakém časovém období budete finance potřebovat. Předmět financování byste měli mít popsaný v Podnikatelském plánu ten po vás bude chtít banka i investor.

Jste ochotni otevřít svoji firmu dalším společníkům?

Kde brát finanční zdroje? Z čeho výdaje pokryji?

Každá organizace, ať malá nebo velká, volí jednu ze dvou základních možností nebo jejich kombinaci. Buď použije svoje vlastní prostředky (tedy vezme svůj kapitál, pokud se jí podařilo nějaký nashromáždit), nebo si někde na trhu finanční zdroje půjčí (použije tedy cizí kapitál). Jak jednoduché. Nelze ale jednoznačně určit, která forma je výhodnější - platí jediné pravidlo a to, že organizace volí takovou formu, která umožní minimální náklady financování. Většinou platí, že cizí kapitál je do určité míry zadlužení levnější než vlastní kapitál. Záleží ale na konkrétních podmínkách firmy a situaci na finančním trhu.

Vlastní zdroje financování

Vlastní finanční zdroje jsou většinou to první, co firmy využívají. Začínající firma nemá většinou možnosti získat úvěr a tak musí spoléhat na vlastní kapitál. Jaké vlastní zdroje lze použít pro financování podnikání?

 • Zisk nerozdělíte a použijete ho k dalšímu rozvoji. Říká se, že nejlepší peníze k financování podnikání jsou ty od zákazníků, tedy ze zisku.
 • Základní kapitál - využijete vklady vlastníků, zakladatelů firmy. Pokud nestačí, pak můžete hledat na trhu investora (nejčastěji nějakého angel investora nebo jiného investiční formu soukromého kapitálu), který se stane novým společníkem a za svoji investici získá podíl na firmě. Akciové firmy mohou finance získat také emisí akcií a nové držitelé akcií získají odpovídající podíl ve firmě.
 • Můžete také využít některé druhy cenných papírů, které mají charakter vlastního jmění, podobně jako akcie nebo emisní ážio
 • V určité míře lze využít Pracovní kapitál (Working Capital)
 • Lze také využít Odpisy (Depreciation) pokud máte vhodnou strukturu majetku

Finanční zdroje lze také získat prodejem majetku firmy. Vlastní zdroje firmy použijí, pokud jsou pro ni levnější než cizí nebo pokud nepotřebují investovat velkou částku a mají dostatečný základní kapitál, pracovní kapitál či zisk na to, aby zamýšlenou investici zvládly samy.

Cizí zdroje financování

Cizí zdroje financování jsou jednoduše řečeno všechny finanční prostředky, které musíte vrátit. Na rozdíl od vlastních zdrojů. Cizí zdroje jsou překvapivě za mnoha okolností levnější než zdroje vlastní. Je to dáno kombinací úroků a daňové výhodnosti - například auta si řada firem pořizuje na leasing, protože je to výhodnější než je kupovat. Mezi cizí zdroje patří veškeré finance, které si firma půjčí od finančních institucí nebo od obchodních partnerů. Při využití cizích zdrojů financování je nutné počítat se splácením. To se firmám ne vždy podaří (ono se to nedaří ani vládám a státům, které se zadlužují více než kdy v historii).

Splácet úvěr můžete jednorázově, ročně nebo měsíčně. Ve splátce platíte to co dlužíte (jistinu) + úroky. Splácet můžete pravidelnou částku (tzv. anuitní splátku). Můžete si ale také vyjednat, pokud to podmínky umožňují odložení splátky jistiny (tedy dlužné částky) a po určitou dobu platit pouze úroky.

Cizí zdroje financování jsou především různé druhy úvěrů. Úvěry mají své limity - musí být v určitém poměru k obratu firmy a banky posuzují schopnost úvěr splácet - nemůžete si tedy půjčit 20 milionů, pokud máte obrat 1 milion. Banky navíc většinou chtějí mít zajištěný nějakým majetkem. Pokud potřebujete větší prostředky pro váš podnikatelský záměr nebo škálování podnikání, je nejlepší cestou soukromý kapitál.

Kromě klasických úvěrů jsou ještě další formy, jak financovat pomocí cizích zdrojů

 • Leasing je asi nejběžnější forma financování automobilů, nebo jiných strojů a zařízení formou operativního nebo finančního leasingu
 • Firma může vydat Dluhopisy (Bonds) nebo firemní obligace. Tato možnost se využívá pro větší částky, zhruba nad 50 mil Kč
 • Mezaninový kapitál se využívá pro překlenutí období do vstupu velkého investora

Začínající podniky a startupy

Samostatnou kapitolou při financování jsou začínající podnikatelé, firmy a startupy. Pro celou řadu z nich není možné využít úvěrových způsobů financování, protože nejsou pro banky a finanční instituce dostatečně stabilní či důvěryhodní. Banky navíc stále preferují zajištění úvěru nějakou hodnotou, kterou, pokud nemáte firemní majetek můžete těžko nabídnou. Nezajištěné úvěry poskytují banky zhruba do výše 1,5-3 mil Kč.

jako začínající podnikatel tedy můžete buď využít nějakou formu státní dotace nebo podpory, a nebo jako drtivá většina začínajících podnikatelů využívat nejdostupnější a nejbližší finanční zdroje, kterým se někdy říká též FFF (tedy Přátelé, rodina a blázni). Podniky s potenciálem rychlého růstu (a tedy rychlého zisku) využívají po celém světě čím dál více rizikového kapitálu a to buď od business andělů nebo od finančních fondů. Rizikový kapitál vstupuje do podniku s řízeným cílem zase po několika letech vystoupit (tzv. Exit).

Typické financování stratupů:

 • Do 5 mil Kč financování vlastními prostředky, od rodiny, přátel a bláznů (FFF)
 • do 20-50 mil Kč financování od andělských investorů
 • nad 20-50 mil investování Venture kapitálovými fondy a společnostmi

Investoři soukromého kapitálu buď vstupují přímou investicí, za kterou si vezmou příslušný podíl na firmě, na kterém se společně dohodnete - záleží na ocenění firmy (tzv. valuace). Často, ale není možné hodnotu firmy a tedy ani procento podílu možné určit, protože začínající startupy jsou zcela na začátku. Investoři pak využívají nástroje, který je v půli cesty mezi cizím a vlastním zdrojem - konvertibilní dluhopis. Ten se chová jako cizí zdroj a v dalších kolech financování se překlápí do podílu ve firmě.

Investice do trvalých hodnot

Nesmíte zapomínat, že investice nemají podobu jen “velkých peněz” či různých projektů. Takové průběžné investování do vzdělávání lidí, jejich růstu nebo průběžné investování do oprav a údržby vašeho majetku se vám může vyplatit více než některá nárazová akce.

Máte doplnění či jiné zkušenosti? Napište ostatním vaše zkušenosti a postřehy.

Související pojmy a metody:

Související profese:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 27.06.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená