ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co jsou Finanční zdroje, finance (Financial Resources, Finance)
Finance představují jeden typ zdrojů, resp. vstupů do produkčního procesu. Finanční zdroje jsou z ekonomického hlediska součástí aktiv (majetku) organizace.

Finanční zdroje je pojem, který označuje finanční prostředky organizace. Finanční zdroje jsou z ekonomického hlediska součástí aktiv (majetku) organizace. Někdy se též používá pouze výraz finance a to často s nějakým přívlastkem (např. podnikové finance, osobní finance, Veřejné finance).

Finance představují jeden typ zdrojů, resp. vstupů do produkčního procesu

Z hlediska jejich řízení jsou finanční zdroje členěny následovně:

  • Peněžní prostředky podnikuhotovost, vklady u peněžních ústavů a ekvivalenty peněžních prostředků (ceniny, šeky…)
  • Podnikový kapitál – souhrn všech peněz vložených do celkového majetku organizace (vlastní kapitál + cizí kapitál)
  • Další finanční zdroje – zdroje tvorby peněžních prostředků a podnikového kapitálu (toková veličina – souhrn „přítoku“ peněz do podniku za určité období)

Pro označení finančních zdrojů se také používá pojem finanční aktiva, která mohou mít různé formy cenných papírů,  které organizace vlastní či podobu jiných pohledávek:

Manažerskou činností (oborem) zaměřeným na finance je finanční řízení.

Poznámka: Pojem finance není v teorii jednoznačně definován.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Další informace a zdroje (Mezinárodní)
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 05.05.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí