ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Finanční účetnictví (Financial Accountancy)
Finanční účetnictví - sleduje informace za podnik jako celek a je určeno především pro externí uživatele (např. daňové orgány, banky).

Finanční účetnictví (Financial Accountancy, Financial Accounting) - sleduje informace za podnik jako celek a je určeno jak pro externí uživatele (např. daňové orgány, banky), tak i interní uživatele jako zdroj dat pro manažery

Finanční účetnictví eviduje aktiva podniku, jeho vlastní kapitál, dluhy podniku, výnosy, náklady a výsledek hospodaření. Jeho  vyústěním jsou finanční výkazy, které slouží k sestavení účetní závěrky.  Z těchto výkazů lze získat v rámci finanční analýzy nejen informace o finanční pozici a výkonnosti podniku, o jeho schopnosti generovat peněžní prostředky , ale i odhad jeho budoucího vývoje. 

Každá organizace musí dodržovat určitá účetní pravidla - účetní standardy. Podle jejího charakteru se musí řídit buď jen národními účetními standardy  nebo dále standardy přijatými v EU (IAS/IFRS) nebo jinými mezinárodními (USGAAP).

V rámci finančního účetnictví je nejvíce rozšířena mezinárodní certifikace ACCA.

Související pojmy a metody:

Související profese:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Další informace a zdroje (Mezinárodní)
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 28.08.2015

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí