ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Finanční strategie (Financial strategy)
Finanční strategie je strategický plán podle kterého probíhá řízení financí ve firmě. Hlavním výstupem je rozpočet

Finanční strategie (anglicky Financial strategy) je strategický plán podle kterého probíhá řízení financí ve firmě. Protože veškeré činnosti a aktivity firmy se promítají do peněžních prostředků, musí finanční strategie bezprostředně navazovat na další strategické plány, jako je hlavně obchodní strategie, ale také třeba personální strategie, nákupní strategie, strategie bezpečnosti nebo marketingová strategie.

Každá firma musí být schopná ufinancovat svůj provoz a tak musí znát svoje příjmy a výdaje a měla by je umět plánovat. Na příjmové straně jsou klíčové výnosy z prodeje zboží a služeb (pokud se nejedná o organizaci závislou na darech nebo dotacích), na výdajové straně jsou důležité provozní (OPEX) a investiční výdaje (CAPEX). Právě plány provozních a investičních výdajů vycházejí z ostatních strategických dokumentů - pokud chce firma například investovat do svého rozvoje, musí být schopna takový rozvoj ufinancovat.

Finanční strategie je proto většinou rozdělena na dvě hlavní části

 • Jak získat příjmy nebo další kapitál na rozvoj nebo provoz firmy, pokud příjmy od zákazníků nestačí
 • Jak udržet celkovou finanční efektivnost provozu firmy

Co by měla správná finanční strategie obsahovat?

Aby splnila svůj účel, je finanční strategie založená na tvrdých číslech - i když se jedná často o odhady (například obchodní plán), tak i ty mají svůj odraz v konkrétním číselném, respektive finančním vyjádření. Základem finanční strategie je tedy finanční plán a finanční analýza. Výstupy finanční strategie proto jsou:

 • Rozpočet
  • plán tržeb (příjmů) a požadavky na budoucí likviditu a základě obchodního plánu
  • plán nákladů a investičních výdajů
  • plán cash-flow (kam vstupuje plán nákladů a výdajů)
 • Zdroje financování - jak bude firma financována - tedy plán financování a finančních zdrojů
 • Plánovaná rozvaha
 • Plánovaná výsledovka (plánovaný výkaz zisků a ztrát)

Každá strategie, finanční strategii nevyjímaje musí obsahovat plán jakým bude naplňována, včetně kroků a odpovědností jednotlivých lidí, ale zejména musí být připravena na různé varianty, scénáře toho, jak se situace bude vyvíjet. Ta se téměř nikdy nevyvíjí podle plánu - realita je buď horší nebo lepší a finanční strategie, zejména v oblasti financování musí mít připravené možnosti, a to zejména v oblasti financování a získávání finančních zdrojů.

Rozpočet je proto připraven v několika variantách či scénářích.

 • Reálná varianta
 • Ideální varianta (ideální příjmy)
 • Minimální varianta
 • Katastrofický scénář (pro neočekávané a krizové situace jako jsou havárie, nebo finanční krize)

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 19.02.2017

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí