ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co jsou Finanční služby, Finanční sektor (Financial Services, Financial Sector)
Finanční služby (sektor) jsou z hlediska rozdělení národního hospodářství součástí sektoru služeb. Zahrnuje služby z oblasti finančního průmyslu, jehož součástí jsou veškeré organizace, které se zabývají hospodařením s finančními prostředky.

Finanční služby nebo také finanční sektor (financial services, financial industry, financial sector) je jedno z odvětví sektoru služeb . Zahrnuje veškeré služby z oblasti finančního průmyslu, které zajišťují finanční instituce. Jejich hlavním předmětem činnosti je  hospodaření s finančními prostředky. Finanční sektor využívají všechny organizace nebo jednotlivci, kteří potřebují buď uplatnit svoje přebytkové finanční zdroje nebo naopak získat cizí finanční zdroje pro svůj chod či podnikání. V obou případech se obracejí na nějakou finanční instituci. Finanční sektor používá různé finanční instrumenty.

Finanční sektor zahrnuje zejména bankovnictví (označovaný někdy též jako bankovní sektor), pojišťovnictví, zajišťovnictvífinanční fondy, leasingové společnosti a další.

Dle klasifikace NACE je finanční sektor pojmenován Peněžnictví a pojišťovnictví a má následující členění do odvětví:

 • Centrální bankovnictví

 • Bankovní služby (komerční bankovnictví)

  • Úschova finančních prostředků
  • Úschova cenných předmětů
  • Vedení účtů
  • Zajištění (zprostředkování) bezhotovostního platebního styku
  • Poskytování půjček (úvěrů)
  • Směnárenské služby
  • Vydávání cenných papírů (zejména šeků)
  • Burzovní obchody
  • Poradenské a zprostředkovatelské finanční služby
  • Vydávání platebních karet
  • Vydávání debetních karet
  • Zpracování a zúčtování transakcí platebních a debetních karet
  • Provozování bankomatů (ATMs)
  • Provozování dalších e-banking a e-commerce řešení
  • Notářské služby
 • Pojištění, zajištění 

  • Pojištění

   • Pojištění majetku
   • Pojištění odpovědnosti za škodu
   • Pojištění právní ochrany
   • Pojištění finančních ztrát
   • Pojištění pohledávek
   • Životní pojištění
   • Neživotní pojištění
  • Zajištění
  • Penzijní financování
 • Ostatní finanční zprostředkování

  • Činnosti holdingových společností
  • Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů
  • Finanční leasing
  • Ostatní poskytování úvěrů
  • Poskytování úvěrů společnostmi, které nepřijímají vklady
  • Poskytování obchodních úvěrů
  • Činnosti zastaváren
  • Ostatní poskytování úvěrů
  • Ostatní finanční zprostředkování
  • Faktoringové činnosti
  • Obchodování s cennými papíry na vlastní účet
  • Obchodování s cennými papíry a komoditami na burzách (kapitálový trh)
  • Jiné finanční zprostředkování 
 • Ostatní finanční činnosti

  • Řízení a správa finančních trhů
  • Činnosti zástupců pojišťovny a makléřů
  • Správa fondů
 • Penzijní financování

Finanční sektor propojuje všechny ostatní  sektory hospodářství a jakákoliv nestabilita tohoto sektoru vede k nestabilitě celého hospodářství.  Vzhledem ke globalizaci finančních trhů jsou pak dopady celosvětové a vedou ke globálním finančním (hospodářským) krizím. Hlavním cílem je vyhnout se těmto krizím a to do jisté míry zajišťuje regulace.

Finanční sektor podléhá regulaci a dohledu jak na národní, tak na mezinárodní úrovni s cílem zajistit co největší stabilitu, transparentnost a důvěryhodnost celého finančního trhu. Jistota a důvěra na trhu je totiž významným prvkem celého finančního sektoru. Je důležitá důvěra všech organizací a všech zákazníků, kteří jeho služby využívají. S důvěrou a stabilitou finančního trhu souvisí nezávislé hodnocení finančních institucí nebo jejich finančních produktů (rating).

Regulační orgány finančního trhu existují jak na mezinárodní, tak na národní úrovni. Na národní úrovni to bývají často instituty státní moci (viz státní správa). Z toho ale vyplývají některá zásadní omezení. Mezi největší patří omezenost pravomocí na území daného státu. Další nevýhodou může být roztříštěnost regulátorů na jednotlivé finanční obory. Vzhledem k tomu, že sloučení všech regulačních úřadů v jeden globální z důvodu různorodosti světa není možné, je alespoň snaha docílit co nejjednotnějších postupů.Ve spojeném království dohlíží na sektor finančních služeb FSA (Financial Services Authority).

V oblasti bankovnictví jako klíčové součásti finančního sektoru byl už v roce 1974 založen Basilejský výbor pro bankovní dohled. Vydané standardy tímto výborem se označují jako Basel (Basel II, Basel III). Odvětví pojišťovnictví a investic mají také svoje příslušné mezinárodní regulační orgány, těmi jsou především Světová banka (The World Bank), IFC (International Finance Corporation) jako člen skupiny světové banky, který poskytuje finanční služby pro projekty v rozvojových zemích, mezinárodní centrum pro urovnávání investičních sporů ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes), Multilaterální agentura pro investiční záruky MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency) a Světová asociace finančních burz WFE (World Federation of Exchanges) a další.

Související pojmy a metody:

Související odvětví / sektor:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 23.02.2017

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí