ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Finanční instituce (Financial Institutions)
Finanční instituce (Financial Institutions) jsou všechny organizace, jejichž hlavním předmětem činnosti je hospodaření s finančními zdroji nebo cennými papíry.

Finanční instituce (Financial Institutions) jsou všechny organizace, jejichž hlavním předmětem činnosti je hospodaření s finančními zdroji nebo cennými papíry. Tedy zprostředkování, poskytování nebo uchovávání finančních zdrojů, cenných papírů nebo různých finanční derivátů.

Mezi finanční instituce patří:

  • Banky a pobočky zahraničních bank
  • Spořitelní a úvěrní družstva (družstevní záložny) – poskytují vklady a úvěry jen svým členům
  • Investiční společnosti a investiční fondy - fungují na principu kolektivního investování, představují vyšší riziko, přináší vyšší výnosy
  • Penzijní fondy – spravují penzijní připojištění
  • Pojišťovny
  • Stavební spořitelny
  • Osoby nebo subjekty oprávněné obchodovat s cennými papíry
  • Organizátoři kapitálových trhů (trhů s cennými papíry)
  • Osoby nebo subjekt provozující herny, kasina, sázkové kanceláře, dražby mimo výkon rozhodnutí, obchody s nemovitostmi, finanční pronájem, finanční činnosti, obchodování s cizí měnou, zprostředkování hotovostních a bezhotovostních převodů finančních prostředků, zprostředkování spoření nebo zprostředkovatelskou činnost směřující k uzavření pojistné či zajišťovací smlouvy

Finanční instituce podléhají dohledu a regulaci na národní i mezinárodní úrovni. V oblasti bankovnictví se vydáváním mezinárodních standardů zabývá Basilejský výbor pro bankovní dohled.

V celosvětovém měřítku působí na finančím trhu Mezinárodní finanční instituce, které mají komerční, regulační i podpůrný charakter. Zvláštní kategorií finančních institucí jsou soukromé subjekty poskytující kapitál (např. venture kapitál, Angel investor), které dohledu nepodléhají.

Využití finančních institucí v praxi: Každá organizace musí využívat některou ze služeb finančních institucí (zejména bankovní služby, pojišťovny) pro zajištění obchodních transakcí, zprostředkování, získávání a uchovávání finančních zdrojů pro svůj provoz.

Související pojmy a metody:

Související odvětví / sektor:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 12.05.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí