ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Finanční audit
Finanční audit je nezávislé posouzení finanční výkazů organizace. Jeho cílem je posouzení či potvrzení věrohodnosti finančních výkazů dané účetní jednotky - zdali jsou obrazem skutečného stavu organizace.

Finanční audit (anglicky Financial Audit) je nezávislé posouzení finanční výkazů organizace. Jeho cílem je posouzení či potvrzení věrohodnosti finančních výkazů dané účetní jednotky - zdali jsou obrazem skutečného stavu organizace a odpovídají legislativě. Finanční audit provádí nezávislá osoba, která se nazývá auditor.

K čemu je finanční audit v praxi a jak se provádí?

Finanční audit se vždy provádí v souladu s auditorskými standardy. Jsou to buď standardy ISA nebo jiné, které jsou s ISA harmonizovány (např. GAAS). Při finančním auditu se posuzuje zejména stav majetku, závazků, výsledek hospodaření. Výsledkem finančního auditu je pak Auditorská zpráva, což je standardizovaný dokument, ve které jsou uvedeny závěry auditora. Zpráva musí být auditorem zhotovena přesně dle závazných postupů daných standardem.
Důvodem pro provedení finančního auditu je požadavek či potřeba mít informace zaručené od nezávislé osoby. Tato potřeba vzniká například od majitelů, kteří chtějí znát skutečný stav organizace, nebo při jednání s investory, věřiteli, nebo z daňových či jiných důvodů. V řadě zemí je finanční audit povinný pro všechny firmy od určité velikosti. Cílovou skupinou výsledků finančního auditu se tak může stát jakýkoliv stakeholder dané organizace.

Související pojmy a metody:

Související profese:

Související standardy:

  • GAAS (Generally Accepted Auditing Standards)
  • ISA (International Standards on Auditing)
  • US GAAP

Související oblasti řízení:

předchozí další
Další informace a zdroje (Mezinárodní)
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 20.01.2019

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí