ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Finanční analýza (Financial Analysis)
Finanční analýzu (Financial analysis) lze chápat jako soubor činností, jejichž cílem je zjistit a komplexně vyhodnotit finanční situaci podniku.

Finanční analýzu (anglicky Financial analysis) lze chápat jako soubor činností, jejichž cílem je zjistit a komplexně vyhodnotit finanční situaci podniku. Měla by rozpoznat zdraví podniku, odhalit jeho slabé stránky, které by se do budoucna mohly stát pro podnik hrozbou, a identifikovat silné stránky, které by podnik mohl v budoucnu využít jako příležitost.

Finanční analýza vychází především z minulých dat, ovšem je podkladem především o rozhodování o budoucnosti.

Finanční analýza hodnotí podnik jako celek a ve všech faktorech, které ovlivňují finanční situaci podniku. Konkrétně:

  • Krátkodobá finanční situace podniku – platební schopnost v horizontu 1 roku
  • Dlouhodobá finanční situace – schopnost hradit dlouhodobé závazky
  • Efektivní fungování podniku – dosahovaná výnosnost

Kdo používá finanční analýzu?

Informace týkající se finančního stavu podniku jsou důležité jednak pro manažery podniku, ale také dalších subjektů. Uživatele finanční analýzy můžeme rozdělit na externí a interní:

Jako jsou vstupy do finanční analýzy?

Základními vstupy do finanční analýzy jsou interní zdroje informací doplněné o externí zdroje. Mezi základní zdroje patří:

Jaké jsou základní metody finanční analýzy?

Mezi základní metody finanční analýzy se obvykle řadí:

Související pojmy a metody:

Související profese:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 17.03.2016

Vybrané blogové příspěvky :

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí