ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je FASB (Financial Accounting Standards Board)
FASB - Financial Accounting Standards Board je organizace vytvářející účetní standardy v USA.

FASB (Financial Accounting Standards Board)  je vládní organizace vytvářející účetní standardy v USA.

Historie vzniku účetních standardů sahá v USA do meziválečné doby, do doby Velké hospodářské krize. Po krachu burzy v roce 1929 bylo nutné obnovit důvěru veřejnosti v kapitálové trhy. Proto Kongres prosadil jednak zákon o založení SEC (Securities and Exchange Commission - Komise pro cenné papíry USA) a jednak zákon o jasných pravidlech a dostupných informacích pro investory na kapitálovém trhu. Dohledem nad dodržováním těchto zákonů Kongres pověřil SEC (prvním prezidentem SEC byl zvolen Joseph Kennedy – otec pozdějšího prezidenta USA Johna F. Kennedyho). Důležitými informacemi pro investory, akcionáře a věřitele jsou podle zákona i finanční výkazy. V USA ale nejsou direktivně zákonem stanoveny účetní postupy, proto bylo nutné vytvořit taková společná pravidla a standardy, které by sjednocovaly pohled na firmy. Od roku 1973 byla tvorbou těchto standardů pověřena společnost FASB - Financial Accounting Standards Board. FASB  je zodpovědná za standardy ve finančním účetnictví pro soukromé firmy, včetně obchodních a neziskových společností.  Tyto standardy se nazývají GAAP (Generally Accepted Accounting Principles).

Od roku 1984 jsou v USA také vytvářeny standardy ve finančním účetnictví a výkaznictví pro subjekty veřejné správy. Tímto je pověřen úřad GASB (Governmental Accounting Standards Board).

Ekvivalentní organizace pro vytváření účetních standardů v prostředí Evropské unie je IASB (International Accounting Standards Board). Jedná se o mezinárodní účetní standardy IAS/IFRS.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 27.06.2013

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená