ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Co je Fakturační software (Billing and Invoicing Software)
Fakturační software je podnikový software, který slouží především k vystavování a evidenci faktur a jiných daňových dokladů.

Fakturační software (anglicky Billing and Invoicing Software) je podnikový software, který slouží k vystavování a evidenci faktur a dalších daňových dokladů. Zlepšuje tedy procesy vystavování a evidence faktur a jiných účetních dokladů.

Fakturační software může obsahovat také rozšířené funkce jako je upomínání nezplacených plateb, vystavování opakovaných plateb či řešení předplatného. Může také zahrnovat tisk faktur, tisk dodacích listů, evidenci objednávek, evidenci smluv a podobně.

Může být jako samostatný software nebo jako součást účetního či ekonomického software. Protože při vystavování faktur je důležitá databáze firem (zákazníků), tak bývá fakturační software často propojen na další podnikové evidence, které seznam zákazníků vedou také.
Fakturační software potřebuje většina firem k vystavování účetních dokladů pro své zákazníky.

Základní funkce a vlastnosti fakturačního software

 • Vystavení a evidence faktury
 • Sledování a historie fakturace (Invoice history)
 • Evidence firem, evidence zákazníků a obchodních kontaktů (Company database)
 • Automatické vytváření pravidelných faktur (Recurring Billing)
 • Fakturace předplatného (Subscription billing)
 • Upomínání (Dunning management) - automatické zasílání upomínek
 • Evidence nákladů
 • Evidence objednávek
 • Evidence zakázek
 • Přehled cashflow
 • Tisk faktur (Invoice printing)
 • Mobilní platby (Mobile Payments)
 • Více měn (multi-currency)
 • Zasílání fakturačních přehledů a výkazů
 • Online platby (On-line Payments)

Související podnikový software

Související pojmy a metody:

Související profese:

Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 14.11.2015
Má Vaše firma co nabídnout?
Lidé, kteří to umí