ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Faktura (Invoice)
Faktura (Invoice, Bill ) je obchodní dokument vystavený prodávajícím kupujícímu za dodané služby nebo zboží.

Faktura (anglicky Invoice, Bill ) je obchodní dokument vystavený prodávajícím kupujícímu za dodané služby nebo zboží. Faktura musí být vystavena na základě nějaké objednávky nebo smlouvy, aby bylo možné doložit, že není falešná a její proplacení by mělo být podloženo nějakým důkazem splnění (například dodací list, akceptační protokol, předávací protokol, výkaz práce a podobně)

Co by měla obsahovat faktura?

Faktura dby měla obsah

  • předmět obchodu (službu nebo produkt)
  • dodaný počet (kvantitu)
  • cenu a termín splatnosti
  • formu platby

Součástí faktury jsou obvykle základní identifikační údaje kupujícího a prodávajícího.

Existuje více variant faktur:

  • Pro forma faktura (Pro forma invoice)
  • Zálohová faktura
  • Elektronická faktura

K čemu slouží faktury v praxi?

Faktura se používá v obchodním styku jako doklad na základě kterého zákazník zaplatí. Obvyklý proces je takový, že faktura se po dodávce produktů nebo služeb a jejich předání. (V případě zboží je faktura součástí dokumentů dodávky). Následně zákazník na základě faktury v uvedený termín zaplatí. Platba na fakturu vyžaduje určitou míru důvěry v obchodním styku, neboť zákazník má již zboží či službu dodanou a dodavateli bude teprve platit. V rozvinutých zemích je faktura však běžně využívána, přestože v praxi někdy nastává problém s nedodržením termínu splatnosti faktury a zpoždění plateb.

Faktura není přesně dána legislativou, její konkrétní náležitosti se mohou lišit stát o státu, nicméně uznatelnost faktury v obchodním styku platí napříč státy. Tedy např. faktura vystavená v USA je uznána v zemích Evropské unie.

Související pojmy a metody:

Související profese:

Související oblasti řízení:

Související software:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 15.05.2019

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí