ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Exit strategie (Exit Strategy)
Exit strategie je dopředu naplánovaný způsob ukončení nějaké situace. Stanovuje jako další postup při dosažení nějakého strategického cíle.

Exit strategie (anglicky Exit strategy nebo Exit plan) je dopředu naplánovaný způsob opuštění, uzavření nebo ukončení nějaké situace. Exit strategie se stanovuje jako další postup při dosažení nějakého strategického cíle nebo také jako úniková cesta při selhání zvolené strategie. Je to vlastně dohodnutý a předem stanovený postup při dosažení strategického cíle nebo po uplynutí nějaké doby.

Exit strategie je důležitá pro to, aby bylo všem zúčastněným jasné, co se stane a jaký bude postup. Firma je tak připravena například na ukončení důležitých smluv nebo jiných obchodních vztahů.

Kde se můžeme nejčastěji setkat s exit strategií?

Jedna s častých situací, kde se exit strategie používá je při investování rizikového kapitálu. Exit strategie říká, co se stane po odchodu investora - co to bude znamenat pro něj a co to bude znamenat pro investovanou firmu.

Typické exit strategie při investování do firem nebo startupů jsou:

  • Prodej podílu jiné firmě
  • Prodej podílu původním majitelům
  • Vstup na burzu (IPO)
  • Prodej firmy strategickému partnerovi
  • Sloučení nebo spojení s jinou firmou
  • Likvidace nebo uzavření firmy

Důvodů pro stanovení může být ale více. Exit strategii například také používají firmy při opuštění určitého trhu nebo při stahování výrobku nebo služby z trhu. Pokud nějaký výrobek nepřináší zisk nebo pokud nějaký obchodní vztah nefunguje nebo nepřináší jedné či oběma stranám očekávaný užitek. V exit strategii tak mohou být obsažena důležitá ujednání, jako je například vrácené poskytnutých licencí nebo technologií, vrácení majetku, změna pracovních smluv zaměstnanců a podobně. Stanovení těchto věcí předem v exit strategii je důležité, protože na dohadování v nastalé kritické situaci už bývá pozdě.

Možné výsledky exit strategie v obchodních vztazích:

  • Ukončení smlouvy, smluvního vztahu
  • Uzavření pobočky, uzavření trhu v určitém regionu
  • Uzavření výroby určitého produktu
  • Uzavření výrobní linky nebo celé továrny

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 04.01.2017

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí