ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Evropské oceňovací standardy (EVS-European Valuation Standards)
Standardy EVS (European Valuation Standards) vydávané organizací TEGoVA přispívají k provádění objektivnějších tržních odhadů nemovitostí a dalších typů majetku v rámci celé Evropy.

Standardy EVS (European Valuation Standards) vydávané organizací TEGoVA přispívají k provádění objektivnějších tržních odhadů nemovitostí a dalších typů majetku v rámci celé Evropy. Proto je důležité vytvořit jednotné oceňovací standardy pro tržní oceňování majetku evropskými odhadci.

Aktivita TEGoVA související s vydáním aktualizovaných EVS (EVS 2009) pod názvem “Modrá kniha” je důležitá nejen pro rozvinuté evropské země (UK, SRN, Francii, Itálii, Dánsko aj.), ale i pro kandidátské země Evropské unie (ČR, Polsko, Maďarsko atd.) včetně bývalých zemí SSSR.

Významnou úlohu plní EVS při sjednocování oceňovacích metodik aplikovaných jednotlivými členskými státy TEGoVA a při zavádění jednotného názvosloví v rámci procesu oceňování majetku.

Mezinárodní standardy pro oceňování majetku se nazývají The Intarnational Valuation Standards (IVS) a vydává je IVSC (The International Valuation Standards Committee).

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Další informace a zdroje (Mezinárodní)
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 11.11.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí