ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Europass

Europass logoEuropass je celoevropský jednotný soubor dokladů o vzdělání, osobních kompetencích, jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních zkušenostech jejich držitele. Europass se skládá z pěti samostatných dokumentů:

  • Europass-životopis - strukturovaný profesní životopis navržený Radou Evropy - vzor životopisu
  • Europass-jazykový pas - dokument, se záznamem všech jazykových schopností a dovedností ve struktuře CEFR.
  • Europass-mobilita - dokument s informacemi o absolvované evropské studijní stáži (např. stáže, studijní pobyt, odborná praxe v zahraničí).
  • Europass-dodatek k diplomu - dokument, vystvětlující dosažený stupeň vzdělání. Zajistí uznání vzdělání a titulu v zahraničí.
  • Europass-dodatek k osvědčení - dokument vydávaný k osvědčení o odborném vzdělání

Využití Europassu v praxi: Dokumenty Europassu nejsou novými certifikáty, jedná se o strukturovaný životopis - tedy souhrn všech relevantních informací o držiteli v různých evropských jazycích. Europass tím usnadňuje prezentovat se a poskytnout o sobě informace tak, aby byly správně pochopeny především v zahraničí.

Europass v Evrope není povinný. Uchazeč o zaměstnání ale může v Evropě použít jakoukoliv jinou podobu profesního životopisu, kterou zaměstnavatel uzná jako vhodnou pro své účely.

Další informace a zdroje (Mezinárodní)