ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Etiketa (Etiquette)
Etiketa je soubor pravidel společenského chování, které určují způsob očekávaného chování v určité situaci, v určitém kulturním prostředí nebo sociální skupině.

Etiketa (Etiquette z francouzštiny) je soubor pravidel společenského chování, které určují způsob očekávaného chování v určité situaci, v určitém kulturním prostředí nebo sociální skupině. Dodržování přijatých a dohodnutých zvyklostí, kterými se řídí naše vztahy nás chrání před “společenským úrazem”, tedy před situací, která nás může společensky znemožnit.

Jak se správně chovat podle etikety?

Etiketa vždy vychází z kontextu a kultury okolí, ve kterém se nacházíme. Obecně vychází z právních norem a ze společenského prostředí- Funguje několik pravidel, které jsou společné téměř po celém světě, ale existuje také celá řada odlišností, například mezi evropskou, arabskou a asijskou kulturou, které formují očekávané společenské chování, tedy etiketu. Každá kulturní, společenská a kulturní skupina má svoje pravidla, která určují chování k ostatním lidem, zejména k nadřízeným, starším lidem a k ženám a v různých dalších situacích (na poradách, při pracovním pohovoru a podobně).

Etiketa na pracovišti je navíc ještě ovlivněna firemní kulturou, tedy zvyklostmi, které jsou v dané firmě psané či nepsané a jsou utvářené pracovníky firmy.

Mezi všeobecně a prakticky celosvětově respektovaná pravidla slušného chování ve firmách patří:

  • Pozdrav jiných lidí je projevem úcty, je vhodné pozdravit při vstupu do místnosti, při setkání, na začátku a po ukončení jednání
  • Představení sebe, případně nebo seznámení dalších lidí, kteří se vzájemně neznají
  • Dodržování vhodného oblečení při pracovním pohovoru a při práci (dress code)
  • Dodržování dohodnutého času schůzek (případně omluva telefonem, SMS)
  • Ohleduplné chování vůči ostatním lidem ve společenských místnostech
  • Nejíme v prostorech, které k tomu nejsou určeny
  • Nevodíme zvířata do míst, která k tomu nejsou určena (nechte doma svého domácího miláčka, pokud to ostatní v kanceláři nebo v restauraci nemají rádi)
  • Vypnutí nebo ztišení vyzvánění telefonu při společenských aktivitách, kde by to mohlo rušit posluchače nebo přenášející (porady, přednášky, školení, konference atd.)
  • Ohleduplné chování při telefonickém hovoru (nekřičíme)

Společenské normy se neustále mění, a díky tomu se také mění řada zvyklostí etikety - je tedy třeba citlivě vnímat tyto změny. Dodržování etikety je také jednou z věcí, které ovlivňuje naše celkové chování ve společnosti.

Související pojmy a metody:

Související vědní disciplíny:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 25.04.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí