en | cs | sk
  • Vše
  • Znalosti
  • Akce
  • Lidé
  • Zaměstnání
  • Společnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

Finanční řízení a ekonomika firmy

Co je Finanční řízení a ekonomika firmy
Finanční řízení a ekonomika organizací zahrnuje komplexní řízení finančních zdrojů od získávání kapitálu a dalších forem finančních zdrojů, přes jejich distribucim rozpočet až po nakládání s volnými finančními zdroji.

Financial-management-topic„Ve skutečnosti může podnik ke společenskému blahu přispívat pouze v případě, že je vysoce ziskový.“

Peter Ferdinand Drucker

Finanční řízení a ekonomika organizace používá celou řadu pojmů, metod řízení, různé analytické techniky, finanční ukazatele a standardy, jejichž předmětem je řízení financí - finančních zdrojů v podniku (v organizaci). V praxi se používají různé pojmenování a pojmy, jako je ekonomika afinance podniku, finanční managementřízení financí nebo finanční řízení podniku

Zahrnuje komplexní řízení finančních zdrojů organizace, tedy nakládání s finančními zdroji v celém jejich životním cyklu - od získávání finančních zdrojů a kapitálu (financování a získávání finančních zdrojů na finančním trhu), rozpočtování, rozdělování a distribuci finančních zdrojů, řízení a efektivní nakládání s finančními zdroji, hospodaření s finančními zdroji, řízení finančních rizik, rozdělování zisku a další finanční operace v organizaci.

Cílem řízení financí v tržním hospodářství je maximalizace tržní hodnoty podniku, tedy tržní hodnoty vlastního kapitálu, za které jsou svým dílem odpovědní manažeři podniku a to vůči majitelům podniku či dalším zájmovým skupinám (stakeholderům)Manažer odpovědný za řízení financí v celé organizaci se nazývá finanční ředitel (CFO). Další cíle finančního řízení jsou zajištění platební schopnosti podniku, zajištění likvidity aktiv a zajištění rentability (ziskovosti) podniku.

Cíle řízení financí ve veřejném sektoru a hospodaření s veřejnými financemi jsou popsány ve zvláštní oblasti Veřejné finance.

Finanční řízení podniku zahrnuje několik různých skupin procesů jako jsou:


Metody finančního řízení jsou:

Metody finančního řízení jsou postaveny na různých finančních ukazatelích a výkazech:

Související pojmy a metody:

Související standardy:

Související oblasti řízení:

Další informace a zdroje (Mezinárodní)
Hodnocení:
Článek mohou hodnotit jen přihlášení uživatelé. přihlásit Zavřít
5
0
Poslední aktualizace: 22.01.2016
cs | de | en | sk

Vybrané příspěvky k tématu :