ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Ekonomie (Economics)
Ekonomie má celou řadu definic. Především je vědou o lidském rozhodování a jednání ve světě omezených zdrojů a neomezených potřeb. Věnuje se produkci, rozdělování a spotřebě výrobků a služeb.

Ekonomie (anglicky Economics) má celou řadu definic. Především je vědní disciplínou, tedy vědou o lidském rozhodování a jednání ve světě omezených zdrojů a neomezených potřeb. Snaží se vysvětlit ekonomické jevy, předvídat budoucí ekonomický vývoj a ekonomické teorie se snaží najít způsob, jak nejlépe na ekonomické jevy působit a jak je řešit.

Věnuje se produkci, rozdělování a spotřebě výrobků a služeb.  Ekonomie vlastně odpovídá na otázky:

  • Co vyrábět?
  • Jak vyrábět?
  • Pro koho vyrábět?

Ekonomie na jedné straně úzce souvisí s matematikou, na druhou stranu souvisí se sociálními vědami, především psychologií a sociologií.

Ekonomie se obvykle dělí na:

  • Mikroekonomii - zkoumá chování jednotlivých ekonomických aktérů - domácností, firem, státu (předmětem mikroekonomie tedy může být i velká nadnárodní korporace)
  • Makroekonomii - zkoumá chování ekonomiky jako celku - produkci, inflaci, nezaměstnanost, zahraniční a mezinárodní obchod, fiskální a monetární politiku (předmětem makroekonomie tedy může být ekonomika i velmi malé země - menší než výše uvedená nadnárodní korporace). Ekonomické teorie se snaží vykládat proč a jak se ekonomika chová a jak na ni působit.

Související pojmy a metody:

Související vědní disciplíny:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 07.12.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená