ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Co je Ekonomický software (Finance Software)
Ekonomický software je označení pro široké spektrum podnikového software, který slouží k podpoře ekonomických procesů firmy.

Ekonomický software (anglicky Finance Software, někdy též ERP software nebo firemní software) je označení pro široké spektrum podnikového software, který slouží k podpoře ekonomických procesů firmy.

Co všechno patří mezi ekonomický software?

Jako ekonomický software se označuje celá kategorie podnikových aplikací, která zahrnuje účetní software, CRM software, ERP software, software pro fakturaci, software pro řízení projektů, někdy také software pro řízení liských zdrojů.

Základní funkce a vlastnosti ekonomického software

 • Vedení účetní administrativy, vedení účetních knih (Accounts Payable, Accounts Receivable, General Ledger, Collections), vedení nákladů a výnosů, příjmů a výdajů ( Expense Tracking)
 • Vedení daňové evidence a výkazů (Tax and Regulations Compliance)
 • Vystavování faktur (Invoicing & Billing)
 • Vystavování finančních výkazů - výkaz zisků a ztrát, výsledovka
 • Vedení pokladny (Cash Management)
 • Rozpočet (Budgeting)
 • Cash Flow přehled a analýza (Cash flow)
 • Finanční plánování
 • Vedení finanční evidence majetku (Odpisy majetku, Fixed Asset Management)
 • Platební a bankovní operace (On-line payments)
 • Finanční reporting a analýzy
 • Vystavení a evidence faktury
 • Sledování a historie fakturace (Invoice history)
 • Evidence firem, evidence zákazníků a obchodních kontaktů (Company database)
 • Automatické vytváření pravidelných faktur (Recurring Billing)
 • Fakturace předplatného (Subscription billing)
 • Upomínání (Dunning management) - automatické zasílání upomínek
 • Evidence nákladů
 • Evidence objednávek
 • Evidence zakázek
 • Přehled cashflow
 • Tisk faktur (Invoice printing)
 • Mobilní platby (Mobile Payments)
 • Více měn (multi-currency)
 • Zasílání fakturačních přehledů a výkazů
 • Online platby (On-line Payments)
 • Evidence zaměstnanců
 • Evidence firem
 • Evidence obchodních partnerů
 • Evidence smluv

Související podnikový software

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 14.11.2015
Má Vaše firma co nabídnout?
Lidé, kteří to umí