ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Ekonomické záležitosti (Economic Affairs)
Odvětví zahrnuje správu záležitoství a služeb v oblasti paliv a energetiky, nerostných surovin, průmyslu, obchodu, dopravy, zemědělství, cestovního ruchu, trhu práce apod.

Ekonomické záležitosti je odvětví veřejného sektoru, dle členění COFOG, které zahrnuje následující činnosti:

  • Všeobecné pracovní záležitosti (včetně provozu úřadů práce)
  • Správu zemědělských záležitostí a služeb v oblasti péče o půdní fond a obdělávání půdy
  • Správu záležitostí a služeb v oblasti lesnictví
  • Správu záležitostí a služeb v oblasti komerčního a sportovního rybolovu a lovu prováděného mimo národní parky a přírodní rezervace.

Dále zahrnuje správu záležitostí týkajících se uhlí a ostatních tuhých paliv; správu záležitostí a služeb v oblasti ropy a zemního plynu; správu záležitostí a služeb v oblasti využívání jaderné energie a ochrany před ionizujícím zářením; správu záležitostí a služeb v oblasti ostatních paliv; správu záležitostí a služeb v oblasti elektrické energie; správu záležitostí a služeb týkajících se výroby, distribuce a využívání tepla ve formě páry, horké vody nebo horkého vzduchu.

Rovněž zahrnuje správu záležitostí a služeb v oblasti těžby a v oblasti využívání přírodních nerostných zdrojů; správu záležitostí a služeb v oblasti průmyslové výroby; správu záležitostí a služeb v oblasti stavebnictví. Také správu záležitostí a služeb v oblasti dopravy (silniční, drážní, vodní, letecké aj.); správu záležitostí a služeb v oblasti velkoobchodní a maloobchodní sítě a skladování; správu záležitostí týkajících se zájmů a ochrany spotřebitelů; správu ubytovacích a stravovacích zařízení a služeb; správu záležitostí a služeb v oblasti turistického ruchu.

Součástí odvětví je také aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti všeobecných ekonomických, komerčních a pracovních záležitostí; aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství a myslivosti; aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti paliv a energetiky; aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti těžby, průmyslové výroby a stavebnictví; aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti dopravy; aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti pošt a telekomunikací; aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti obchodu, turistického ruchu.

Související pojmy a metody:

Související odvětví / sektor:

předchozí další
Další informace a zdroje (Mezinárodní)
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 30.05.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí