ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Ekonomická psychologie

Ekonomicka-psychologie

Ojedinělá publikace na našem trhu je pokusem o přemostění ekonomie a psychologie, disciplín, které se dlouho vyvíjely odděleně. Obzvláště v českém kontextu může být zahájením nové etapy. Autor se v průsečíku těchto vědních oborů pohybuje dlouhodobě. V knize mapuje vznik a vývoj ekonomické psychologie, hledá její kořeny, a to v dílech zakladatelů ekonomie, v názorech a vidění světa představitelů hlavních ekonomických škol. Dále přináší teoretické základy spojení psychologie s ekonomií. Objevuje „psychologické v ekonomickém“, rozebírá hlavní ekonomické pojmy z hlediska psychologie, speciální problémy ekonomické psychologie, tzn. daně, dary, nakupování, spoření ů a konečně alternativní ekonomie i ekonomiky. Část knihy je věnována ekonomice všedního dne. Popisuje principy dvou hlavních pilířů ekonomiky — domácností a firem, spolu s hlavním prostředkem jejich spojení — penězi. Opomenuty nejsou ani problémy terénního výzkumu.