ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Ekonomická přidaná hodnota (EVA - Economic Value Added)
Ekonomická přidaná hodnota (Economic Value Added), obvykle se používá zkratka EVA, je pojem, který označuje v současnosti velmi významné hodnotové měřítko výkonnosti podniku.

Ekonomická přidaná hodnota (Economic Value Added), obvykle se používá zkratka EVA, je pojem, který označuje v současnosti velmi významné hodnotové měřítko výkonnosti podniku. Základní myšlenkou ukazatele je, že investovaný kapitál musí mít větší přínos, než náklady na tento kapitál.

Ukazatel EVA vychází z mikroekonomického pojetí cíle firmy – maximalizace zisku, kdy zisk zde rozumíme ekonomický. Vyjadřuje zájem vlastníků a investorů. Pojem byl vytvořený v roce 1993 americkou konzultační firmou Stern Stewart Management Services.

Výpočet: EVA = NOPAT – WACC × C

kde:      

EVA … Ekonomická přidaná hodnota,

NOPAT … provozní výsledek hospodaření (NOPAT = EBIT × (1-t)),

WACC … průměrné náklady na celkový dlouhodobě investovaný kapitál,

C … celkový dlouhodobě investovaný kapitál (C = Pasiva – Krátkodobé závazky z obchodního styku),

t …sazba daně z příjmů.

 

Interpretace výsledků:

  • EVA > 0 – hodnota projektu se zvyšuje, podnik vytváří hodnotu pro vlastníky,
  • EVA = 0 – investovaná hodnota se vrací bez zhodnocení,
  • EVA < 0 – dochází k poklesu hodnoty firmy.

Dekompozice vrcholového ukazatele EVA

Rozklad ukazatele EVA

Využití pojmu Ekonomická přidaná hodnota v praxi: EVA se používá pro měření výkonnosti podniku ve směru maximalizace hodnoty pro akcionáře.

Související pojmy a metody:

Související vědní disciplíny:

Související profese:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 18.05.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí