ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Eisenhowerův princip důležitosti a naléhavosti (Eisenhower's Urgent or Important Principle)
Eisenhowerův princip je technika určování priorit úkolů v rámci sebe-organizování rozhodovací práce manažera (typicky vrcholového).

Eisenhowerův princip (anglicky Eisenhower’s Urgent or Important Principle) je technika určování priorit v rámci (sebe) organizování - rozhodovací práce manažera (typicky vrcholového, například CEO), kterou vypracoval Dwight Eisenhower. Jedná se o jednu z metod řízení času.

K čemu je Eisenhowerův princip dobrý a jak jej použít?

Pomáhá vytřídit denní úkoly na ty podstatné a nepodstatné. Úkoly dělí podle důležitosti a naléhavosti:

  • Důležitost úkolu – jak je daný úkol v rámci organizace nebo v rámci rozhodovací pravomoci manažera důležitý. Pomáhá dosáhnout cílů organizace?
  • Naléhavost úkolu – jak je daný úkol časově naléhavý - tedy jak rychle musí být vyřešen

Výsledkem jsou následující kombinace úkolů (rozhodnutí) rozdělena do čtyř kvadrantů:

  • I. Důležité a zároveň naléhavé – jedná se o krizové situace a neodkladné problémy, manažer řeší tyto úkoly sám a neprodleně
  • II. Důležité a nenaléhavé – se patří všechno, co je třeba udělat - vpodstatě prevence krizových situací předtím než vzniknou, pokud to manažer neřeší, mohou se dostat do prvního kvadrantu, jde o denní úkoly, plánování i kontrolu úkolů. Tyto úkoly lze delegovat na nižší stupně řízení
  • III. Nedůležité, ale naléhavé – sem patří naléhavé či nepředpokládané události nebo vyrušení - telefonáty, maily atd. - tyto úkoly je možné delegovat na nižší stupně řízení
  • IV. Nedůležité a zároveň nenaléhavé – těmto činnostem je třeba se vyvarovat, jsou často předmětem prokrastinace. Je třeba vytvořit opatření, například pravidla rozhodování či pravomocí, aby se tento typ úkolů vůbec na danou rozhodovací úroveň nedostával (viz Sloanův filtr)

Přes důležitost delegování méně důležitých úkolů na nižší úrovně je třeba připomenout existenci Mintzbergova paradoxu.

Související pojmy a metody:

Související osobnosti:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 29.11.2015

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí