ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Co je Podnikový software (Enterprise Software)
Podnikový software je souhrnný výraz pro veškeré podnikové aplikace, tedy ty které slouží pro podporu fungování podniku. Podnikový software umožňuje spravovat zdroje organizace, nabízet a prodávat služby a výrobky zákazníkům, nakupovat od dodavatelů a celkově prganizaci fungovat.

Podnikový software (anglicky Enterprise Software někdy Enterprise Application Software EAS, podnikové aplikace, firemní software nebo nesprávně podnikový informační systém) je souhrnný výraz pro veškeré aplikace, které slouží pro podporu fungování organizace / podniku, tedy umožňují spravovat zdroje organizace, nabízet a prodávat služby a výrobky zákazníkům, nakupovat od dodavatelů a celkově organizaci fungovat. Podnikový software je nedílnou součástí informačního systému organizace.

V praxi můžete narazit na různé rozdělení a kategorie firemního software. Nejčastější dělení software pro podniky je uvedeno v následujím seznamu. Vzájemně prolínají, nikde neexistuje jednoznačná “krabička”, do které můžete konkrétní firemní software zařadit

Jak vybrat a zavést podnikový software?

Organizace mohou své podnikové aplikace pro svoje potřeby budovat buď vlastním vývojem (tzv. in-house development) nebo pořídit hotové řešení od výrobců na trhu nebo použít nějaký smíšený model. Vývoj nebo úpravy hotového řešení se používají v praxi tehdy, pokud má organizace velmi specifické požadavky na fungování, hotová řešení pořizují naopak pro oblasti, které jsou de-facto standardizované (např. účetní systémy, systémy pro správu lidských zdrojů atd.). Na trhu dnes existuje velká nabídka univerzálních i odvětvových řešení. Existují řešení dílčí (zaměřená jen na jednu oblast) i řešení pokrývající téměř všechny podnikové funkce (např. SAP).

Zavádění (implementace) podnikových aplikací je velmi finančně a časově náročné, typicky v jednotkách milionů Kč pro střední a velké organizace. Stejně tak provoz je velmi drahý a organizace by měly znát náklady a přínosy jejich provozu. K tomu mohou použít některou z metod výpočtu návratnosti nebo nákladů - např. CBA nebo TCO). Typická situace ve většině organizací je taková, že využívají více řešení od více dodavatelů. Jednoznačným trendem posledních let je výrazný nárůst schopnosti podnikového software se vzájemně integrovat, což je způsobeno zejména nástupem webových služeb a standardizace rozhraní mezi aplikacemi. Přispěl k tomu i trend návrhů architektury těchto aplikací s využitím SOA.

Zavedením celý jeho životní cyklus nekonční, naopak teprve začíná. Je tedy třeba počítat s dalšími náklady, které provoz podnikových aplikací vyvolá. Jde o náklady na údržbu prostředí, kde se provozuje, náklady na jeho průběžné úpravy a náklady na údržbu licencí.

Podnikové aplikace jsou velmi složité a náročné a pokud jej organizace provozuje na své vlastní infrastruktuře, pak potřebuje celou řadu specialistů, kteří se starají o jeho provoz a dlaší rozvoj. (např. IT analytik, Správce aplikace, Testery, Databázové specialisty atd.) - které mají buď vlastní nebo je outsourcují od specializovaných firem.

Jaké jsou trendy v podnikovém software?

Jednoznačným trendem podnikových aplikací je zjednodušování jejich zavádí a ovládání. Je třeba říci, že podnikové systémy jak je zde popisujeme nemají zas tak dlouhou historii - ta se začala psát někdy v průběhu 80. let od velkcých sálových počítačů až do dnešního stavu. Co dříve trvalo dlouhé měsíce a stálo řádově miliony korun, lze dnes vytvořit a zavést nepoměrně rychleji. Díky nástupu škálovatelných cloudových řešení lze dnes začít pracovat s podnikovým software řádově v minutách. To jsme se dotkli jednoho z trendů - cloudových řešení, které jsou navíc poskytovány jako služba (SaaS). Trendem je dnes pořizovat jako službu téměř cokoliv, co dává smysl. Podniky se tím mohou jednak soustředit na svůj hlavní předmět činnosti a starost o podnikové aplikace přenechávají najatým specialistům a jednak tím šetří vynaložené prostředky - mohou spustit software prakticky bez nákladů. Cloud samozřejmě není vhodný pro všechny typy podnikových aplikací a pro všechny organizace, ale řeší jejich podstatnou část.

Firmy dnes vyžadují jednoznačně komplexnost a provázanost svých dat, Vyvíjejí tlak na perfektní organizaci dat. Nechtějí stále dohledávat jedny informace na mnoha místech a nechtějí vynakládat velké finanční prostředky na čištění či integraci dat. To se děje i díky stále se rozšiřujícím možnostem mobilních platforem, které umožňují a zjednodušují vkládání dat (např. pořízení scanu či fotografie rovnou s místem jejich pořízení a jednoduché odeslání někam do systému), tak prohlížení dat. Díky pokroku v databázích a práci se složitými reporty a velkými objemy dat se stávají všechna možná manažerská data dostupná on-line nebo téměř on-line. Složité dotazování a vytváření reportů a analytických sestav tak, jak bylo ještě před několika lety běžné a jediné možné pomalu mizí. Je to i díky stále větší dostupnosti rychlého internetového připejní téměř odkudkoliv. Podnikové aplikace se távají intuitivnější, dostupnější jednodušší a chytřejší.

Zcela samostatnou kapitolou jsou pak trendy odehrávající se na internetu, v sociálních sítích a v propojenosti firem s jejich zákazníky. Zapojení sociálních sítí a principů sociálních sítí do řízení vztahů se zákazníky (CRM) je stále silnější a to zejména v B2C komunikaci.

Mnoho věcí v podnikové informatice pak v následujích letech změní nástup internetu věcí a stále větší finanční dostupnost různých koncových zařízení - nejen tabletů a chytrých telefonů a chytrých zařízení obecně, ale také levných senzorů, které radikálně zkrátí cestu informace od jejího vzniku až k rozhodnutí. Tento trend, stejně jako postup umělé inteligence a robotiky vůbec bude zcela zásadní hybnou silou v průmyslu. Ale ani takové zemědělství nezůstane stranou - čidla pohozená přímo na pole budou řídit zálivku, hnojení a další věci.

Jak všechen ten software udržet ve firmě pohromadě?

Velké organizace se neobejdou bez role architekta informačního systému a bez systémového integrátora, kteří pomáhají navrhnout a udržet složité systémy co nejvíce v souladu s potřebami organizace a s efektivním provozem.

Související pojmy a metody:

Související profese:

 • Administrátor sítě (Network system adminstrator)
 • Business Analytik (Business Analyst)
 • Databázový specialista
 • Hardware architekt
 • IT analytik
 • IT konzultant
 • Programátor, vývojář
 • Software Architekt
 • Specialista ERP
 • Správce aplikačního software
 • Technik hardware
 • Tester

Související oblasti řízení:

Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 06.02.2016
Má Vaše firma co nabídnout?
Lidé, kteří to umí